Ověření postprocesoru CAD/CAM systému HyperMILL pro frézku Hermle C250

Abstract
Cílem práce je vytvořit 3D model pracovního prostoru pětiosého frézovacího centra Hermle C250 pro doplnění do stávajícího postprocesoru CAD/CAM systému HyperMILL. Dalším cílem je pro zvolenou součást připravit NC program v tomto CAD/CAM systému a porovnat simulaci obrábění s reálným procesem na stroji s případným zdokumentováním nedostatků a odlišností.
The goal of this work is create the model of 5-axis milling center Hermle C250 and add it to the existing CAD/CAM HyperMILL system processor. The next goal is create program for some elected part in HyperMILL. The main goal is compare simulation and real machining, look for any differences and write about them.
Description
Subject(s)
CNC, hermle c250, hyperMill, postprocesor, obrábění, simulace, Heidenhain, CNC, CAD/CAM, HyperMILL, Machining, Milling center, Milling machine, simulation, milling, Heidenhain
Citation
ISSN
ISBN
Collections