Vývoj resuscitačních postupů

Title Alternative:The Development of Resuscitative Methods
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
A theoretical part of this bachelor thesis maps the development of resuscitation practice since ancient era till present. It deals with the basic life assistance of an adult according to the recommended resuscitation processes 2005 by the European Resuscitation Council. A subject of the empirical part is to discover the awareness of medics and unskilled public of changes in cardiopulmonary resuscitation. A part of the work is to analyze the data gathered by investigation and to suggest solution to discrepancy.
Teoretická část bakalářské práce mapuje vývoj resuscitačních postupů od starověku až po současnost. Zabývá se základní podporou života u dospělého člověka dle doporučených postupů pro resuscitaci 2005 od Evropské rady pro resuscitaci. Tématem empirické části je zjištění informovanosti zdravotníků a neodborné veřejnosti o změnách v kardiopulmonální resuscitaci. Součástí práce je analýza zjištěných dat průzkumným šetřením a návrh řešení nedostatků.
Description
katedra: UZS; rozsah: 55 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
resuscitation, sudden cardiac arrest, knowledge, knowing, resuscitace, náhlá zástava oběhu, znalost, informovanost
Citation
ISSN
ISBN