Destrukce vlákenných struktur při obrábění kompozitních materiálů se skelnou výztuží

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá destrukcí vlákenných struktur při obrábění epoxidové pryskyřice vyztužené skelnými vlákny. Hlavním cílem bylo analyzování částic vzniklých při technologii vrtání, frézování a broušení. Základní pojmy spojené s kompozitními systémy a jejich obrábění jsou popsány v teoretické části. Experimentální část popisuje výrobu kompozitního vzorku technologií vakuového lisování a jeho následné obrábění. Zkoumání částic vzniklých z obrábění bylo analyzováno pomocí optické a elektronové mikroskopie.
This thesis deals with destruction of fiber structures during machining of epoxy resins reninforced with glass fibers. Main goal was to analyze particles created during drilling, milling and grinding technologies. Basic concepts related to composite systems and their machining are described in theoretical part. Experimental part descibes production of composite sample using vakuum pressing and his subsequent machining. Research of particles created during machining was analyzed using optical and electron microscopy.
Description
Subject(s)
kompozitní materiál, skelná vlákna, epoxidová pryskyřice, obrábění, částice, composite material, glass fibers, epoxy resin, machining, particles
Citation
ISSN
ISBN
Collections