Simulační výpočty nízkotlakého lití tělesa spojky ze slitiny Al-Si

Title Alternative:Simulation calculations low pressure die casting body clutch of Al-Si alloy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá simulačními výpočty a jejich využití při zvyšování kvality výroby tělesa hydraulické spojky ze slitiny hliníku vyráběného technologií nízkotlakého lití. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a experimentální. Teoretická část popisuje základní vlastnosti slitin hliníku se zaměřením na slitinu AlSi7Mg0,3, ze které je těleso spojky vyrobeno. Dále práce popisuje základní princip technologie nízkotlakého lití. V teoretické části jsou popsány i slévárenské vady, které vznikají při výrobě danou technologií. Experimentální část je zaměřena na provedení simulačních výpočtů výroby tělesa hydraulické spojky pomocí simulačního softwaru MAGMA5. Tato část obsahuje vyhodnocení výsledků simulačních výpočtů procesu lití. Následně jsou vady predikované simulačním softwarem porovnány s vadami na reálných odlitcích. V poslední části jsou navrhnuty varianty, které by zajistily zvýšení kvality této produkce. Pro navržené úpravy licího procesu jsou opět provedeny simulační výpočty s jejich vyhodnocením.
Description
71 stran, 6 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
founding, alluminium alloys, computer simulation, odlévání kovů, slitiny hliníku, počítačová simulace
Citation
ISSN
ISBN
Collections