Vyhodnocení hmotnostního toku tryskou kombinovaného tvaru

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje vyhodnocení hmotnostního toku tryskou kombinovaného tvaru Fliegnerovým vztahem, Coriolisovým průtokoměrem a normou ISO 5167-1 a 5167-2. V teoretické části je práce zaměřena na popis problematiky proudění plynů a způsoby vyhodnocení průtoku. Praktická část pak pojednává o měření hmotnostního toku v laboratoři KEZ, jejím vyhodnocení a porovnání s analytickým modelem a s výsledky z Coriolisova průtokoměru.
This bachelor's thesis is devoted to the evaluation of mass flow through a convergent-divergent nozzle using the Fliegner relation, Coriolis flow meter, and a norm ISO 5167-1 and 5167-2. In the theoretical part, the work is focused on the description of the issue of gas flow and methods of flow evaluation. The practical part then discusses mass flow measurement in the KEZ laboratory, its evaluation and comparison to the analytical model, and the results from the Coriolis flow meter.
Description
Subject(s)
tryska kombinovaného tvaru, analytický model, vyhodnocení hmotnostního toku
Citation
ISSN
ISBN
Collections