Fyzikální model membránového potenciálu neuronu

Title Alternative:Physical model of membrane potencial of neuron
dc.contributor.advisorGrünes, Richard
dc.contributor.authorKlindera, Lukáš
dc.date2013
dc.date.accessioned2015-07-08
dc.date.available2015-07-08
dc.date.committed2012-11-30cs
dc.date.defense2013-01-30
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-06-27cs
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: UZS; přílohy: Příloha č. 1: DVD+R s programem Monep a přiložené je také DVD+R s PDF souborem Bakalářská práce Fyzikální model membránového potenciálu neuronu; rozsah: 50 str.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the simulation of action potencial of neuron. It was created a program by object-oriented programming, purpose of which is to describe to student processes, which occur during the change of membrane potencial of neuron. During the time period occur the processes on membrane, which are characterized by changes of membrane voltage and changes of ion flow - sodium and potassium cations. The program realizes this process and enables the user monitoring of processes, which occur on the membrane. It was stressed for a user to understand the given process by graphic projection, which enables continual monitoring of changes of membrane potencial in the flow of time. The user can actively influence the process by using special components, which function is to enter the program and to monitor in detail individual phases of processes on membrane.en
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá simulací akčního potenciálu na neuronu. Pomocí objektově orientovaného programování byl vytvořen program, jehož účelem je přiblížit studentovi pochody, které nastávají při změně membránového napětí na neuronu. V průběhu časového úseku dochází na membráně k dějům, které jsou charakterizovány změnami membránového napětí a změnami toků iontů - natriových a draselných kationtů. Program realizuje tento pochod a umožňuje tak uživateli sledovat procesy, které probíhají na membráně. Byl kladen důraz na to, aby uživatel pochopil daný děj pomocí grafického zobrazení, které umožňuje kontinuální sledování změn membránového potenciálu v čase. Uživatel může sám aktivně ovlivňovat děj pomocí specializovaných komponent, jejichž funkcí je vstupovat do programu a podrobně sledovat jednotlivé fáze dějů na membráně.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/13037
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectaction potencialen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectprogramen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectconductance of voltage sensitive-ionic channelsen
dc.subjectionic currenten
dc.subjectakční potenciálcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectprogramcs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjectvodivost napěťově řízených iontových kanálůcs
dc.subjectiontový proudcs
dc.subject.verbisnervová tkáňcs
dc.subject.verbisneuronycs
dc.subject.verbisnerve tissueen
dc.subject.verbisneuronsen
dc.titleFyzikální model membránového potenciálu neuronucs
dc.title.alternativePhysical model of membrane potencial of neuronen
dc.typeThesiscs
local.departmentÚZScs
local.facultyÚstav zdravotnických studiícs
local.identifier.stag26237
local.identifier.verbiskpw06469648
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:05:28cs
local.verbis.studijniprogramFZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_26237.pdf
Size:
3.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_26237.pdf
Size:
616.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_26237.pdf
Size:
543.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_26237.pdf
Size:
463.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby