Edukace pacienta s laktózovou intolerancí

dc.contributorPelcová Alena, Mgr.
dc.contributor.advisorFroňková Marie, Mgr.
dc.contributor.authorFišerová, Markéta
dc.contributor.otherSkolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 59251 Tunáková Veronika, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63219 Horáková Eva
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-06-30
dc.date.defense2016-08-29
dc.date.submitted2015-05-29
dc.date.updated17.1.2017 12:37
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá edukací pacienta s laktózovou intolerancí. Cílem práce bylo zjištění míry informovanosti pacientů s laktózovou intolerancí o jejich onemocnění. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii gastrointestinálního traktu, patofyziologii onemocnění, klinické příznaky, diagnostiku a terapii laktózové intolerance. Důležitá je především část zaměřená na nutriční podporu z ošetřovatelského hlediska, zejména na výživová doporučení pro pacienty. Poslední část obsahuje terminologii edukace v ošetřovatelství. Ve výzkumné části, která je zaměřena na edukaci pacientů, byly stanoveny tři cíle s výzkumnými předpoklady. Byl vytvořen edukační standard pro všeobecné sestry na základě výzkumného šetření, které prokázalo nedostatečnou informovanost pacientů o laktózové intoleranci. Tento edukační standard má pomoci zjednodušit a ucelit edukaci pacientů v praxi.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the education of patient with lactose intolerance. The aims of bachelor thesis were to determine the degree of awareness of patients with lactose intolerance about their disease. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the gastrointestinal tract, the patophysiology of disease, the clinical signs, diagnostics and treatment of lactose intolerance. The most important part is focused on nutritional support from a nursing perspective, especially on the dietary recommendations for patients. The last part contains terminology in nursing education. The empirical part is focused on the education of patients. There are set up three aims with research assumptions. Educational standard for nurses was created based on the survey, which revealed a lack of awareness among patients about lactose intolerance. This educational standard should help simplify and summarize education of patients in practice.en
dc.description.mark
dc.format61 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 DVD
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24632
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBŘEZKOVÁ, Veronika a Halina MATĚJOVÁ. Laktózová intolerance versus laktózová tolerance. Výživa a potraviny [online]. 2010, roč. 16, č. 3 [cit. 2015-05-11]. ISSN 1211-846X. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/laktozova-intolerance-versus-laktozova-tolerance.html
dc.relation.isbasedonČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0.
dc.relation.isbasedonFOJÍK, Petr a kol. Laktózová intolerance. Practicus [online]. 2013, roč. 12, č. 5, s. 7-12 [cit. 2014-12-01]. ISSN 1213 8711. Dostupné z: http://web.practicus.eu/sites/cz/Archive/practicus2013-05.pdf
dc.relation.isbasedonGURKOVÁ, Elena. Hodnocení kvality života: Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011.
dc.relation.isbasedonISBN 978 80-247-3625-9.
dc.relation.isbasedonJUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.
dc.relation.isbasedonKOVÁŘŮ, Dagmar a Jitka KNÁPKOVÁ. Bezlepková a bezmléčná dieta. Brno: CPress, 2013. ISBN 978-80-264-0185-8.
dc.relation.isbasedonMAŇASKOVÁ, Dana. MUDr. Dana Maňasková. Laktózová intolerance [online]. 2010 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: http://medicinman.cz/p=nemoci-sympt/intolerance-laktozy
dc.relation.isbasedonMOUREK, Jindřich. Fyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2.
dc.relation.isbasedonNEMCOVÁ, Jana a Edita HLINKOVÁ. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978 80 8063 321-9.
dc.relation.isbasedonPOCEDIČOVÁ, Klára. Laktózová intolerance a syntéza prebiotik s využitím -galaktosidázy. Potravinářská revue [online]. 2011, roč. 2011, č. 6, s. 10 - 12 [cit. 2015-09-30]. ISSN 1801-9102.
dc.relation.isbasedonDostupné z: http://www.agral.cz/LinkClick.aspx %fileticket=2bSrX9c%2FDi8%3D&tabid=730&language=cs-CZ
dc.relation.isbasedonThe National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Lactose Intolerance. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) [online]. 2014 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/lactose-intolerance/Pages/facts.aspx
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectedukacecs
dc.subjectlaktózová intolerancecs
dc.subjectvýživacs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.subjecteducationen
dc.subjectlactose intoleranceen
dc.subjectnutritionen
dc.subjectnursing careen
dc.subjectpatienten
dc.subjectnurseen
dc.subject.verbisintolerance laktózycs
dc.subject.verbislactose intoleranceen
dc.subject.verbisnursing careen
dc.subject.verbisošetřovatelská péčecs
dc.titleEdukace pacienta s laktózovou intolerancícs
dc.titleEducation of patients with lactose intoleranceen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationUZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag34912
local.identifier.verbiskpw06524245
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:20:40cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Fiserovaposudek_vedouciho.pdf
Size:
1.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Fiserovaposudek_oponenta.pdf
Size:
2.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BPMarketa_FiserovaEdukace_pacienta_s_laktozovou_intoleranci.pdf
Size:
2.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Fiserova.pdf
Size:
508.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP