Aplikace polymerních materiálů pro aditivní výrobu tvarových částí vstřikovacích forem

Abstract
Diplomová práce se zabývá možností tvorby vstřikovací formy s temperačním chlazením vytištěné aditivní technologií FDM kdy pro materiál formy je použit teplotně odolným materiál obsahující částice mědi. Také je zkoušena funkčnost a životnost vytvořené formy. Teoretická část obsahuje základní informace o procesu vstřikování plastů a složení vstřikovací formy. Dále teoretická část obsahuje přehled aditivních technologií a materiálů používaných pro jejich tisk.
This thesis focuse on the possibility of creating an FDM printed injection mold with temperature cooling. Heat-resistant material containing copper particles is used for the mold material. Functionality and durability of 3D printed injection mold is tested. The theoretical part contains basic information about the plastic injection process and the composition of the injection mold. Furthermore, the theoretical part contains an overview of additive technologies and their materials.
Description
Subject(s)
aditivní technologie, vstřikovací forma, HTPLA+60%Cu, aditive technology, injection mold, HTPLA+60Cu
Citation
ISSN
ISBN
Collections