Mladá žena s vícenásobným postižením

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Závěrečná práce popisuje mladou ženu s vícenásobným postižením, která větší část svého života prožila v ústavní péči a touží žít svůj život v běžném přirozeném prostředí tak, jako běžná populace. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část objasňuje základní pojmy, které souvisí s tělesným a vícenásobným postižením mladé ženy, část kapitoly je věnována popisu výchovy v ústavním zařízení a osobní asistenci. Praktická část obsahuje anamnézy, popis dlouhodobého pozorování a vyhodnocení dotazníkového šetření.
The thesis describes a young woman with multiple handicap who has experienced a bigger part of her life in institutional care and longs for living her life in an ordinary and natural environment as normal population. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical one clarifies the basic terms which are connected with the young woman's physical and multiple handicap. A part of the chapter focuses on a description of education in an institutional facility and personal assistance. The practical part contains the case history, description of long - time observation and evaluation of questionnare inquiry.
Description
Subject(s)
Dětská mozková obrna, osobní asistence, vícenásobné postižení, Children cerebal palsy, personal assistance, multiple handicap
Citation
ISSN
ISBN
Collections