Mentální anorexie a její léčba

Title Alternative:Anorexia nervosa and Treatment
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je zjistit úspěšnost léčby mentální anorexie, jak se pacienti vnímají po léčbě mentální anorexie a objasnění nejčastější příčiny vzniku mentální anorexie. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zaobírá definováním poruch příjmu potravy, charakteristikou mentální anorexie, chováním pacientek s diagnostikovanou mentální anorexie, rizikové povahové rysy, faktory vzniku, příznaky, diagnostikou, léčbou a důsledky mentální anorexie. V empirické části jsou analyzovány získané poznatky. Pro výzkumnou část je použita kvalitativní metoda šetření formou dotazníku. Výsledky výzkumu jsou zpracovány formou grafů a tabulek doplněné komentáři. Na začátku psaní bakalářské práce byly stanoveny cíle a hypotézy, které jsou na základě výsledků kvalitativního výzkumu buď potvrzeny, nebo vyvráceny.
Description
72 s., 10 s. příl. :obr., tab., grfay +CD ROM
Subject(s)
mentální anorexie, anorexia nervosa
Citation
ISSN
ISBN