Informovanost klientů o nutnosti aplikace nízkomolekulárních heparinů v předoperační i pooperační péči

Title Alternative:Clients' awareness of a necessity of low molecular Heparins application in pre and post operative car
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaká je informovanost klientů o aplikaci nízkomolekulárních heparinů a jaké mají znalosti o daném tématu. V teoretické části je uveden přehled o tromboembolické nemoci všeobecně, dále pak informace o nízkomolekulárních heparinech, o jejich aplikaci, komplikacích a roli sestry při edukaci na toto téma. V praktické části je pak uvedena metodika sběru dat, její zpracování a vyhodnocení. Součástí bakalářské práce je doporučený postup pro aplikaci nízkomolekulárních heparinů ve zdravotnickém zařízení a brožura s komplexním poučením pro klienty.
Description
63 stran, 9 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 informační brožura + 1 CD-ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, pooperační péče, nursing care, postoperative care
Citation
ISSN
ISBN