Experimentální výzkum obtékání zahřívaného válce

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá experimentálním výzkumem obtékání zahřívaného válce. Z části navazuje na bakalářskou práci autora. V úvodu diplomové práce jsou uvedené teoretické podklady potřebné k popisu dějů, které jsou vyvolané obtékáním tělesa kolem pevné překážky. Jsou zde popsány jednotlivé typy proudění, význam Reynoldsova a Strouhalova podobnostního čísla. Rovněž se tato část zabývá teoretických popisem tvorby úplavu za oblým tělesem a odpor tělesa pohybujícího se v kapalině. Dále je zde vysvětlen pojem kondukce, konvekce a přenos tepla při průchodu vícevrstvou konstrukcí válcového tvaru.V experimentální části je popsáno použité technické zařízení, technologie a modifikace potřebné k provedení experimentu s vizualizací úplavu za zahřívaným válcem. Samostatná kapitola pak ukazuje sérii provedených experimentů, kdy je vizualizován a popsán úplav za vyhřívaným válcem pro rozsah Reynoldsových čísel Re = (30 150) a tepelném výkonu (0-60) W.
This diploma thesis brings theoretical description of different types of flow, formation of boundary layers, wakes, and what does it mean Reynolds and Strouhal number. It theoretically describes conduction and convection. The thesis brings also description construction of heated cylinder and results of the several experiments of flow over heated cylinder in the towing tank with use of the tin ion method.
Description
Subject(s)
úplav, proudění, vizualizace, cín, tažná nádrž, kondukce, konvekce, teplo, válec, wake, flow, visualization, tin, towing tank, heat, conduction, convection, cylinder
Citation
ISSN
ISBN
Collections