Syndrom vyhoření u všeobecných sester Záchranné zdravotnické služby Libereckého Kraje

Title Alternative:Nurse Burnout at the Emergency Service in the Liberec Region
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u všeobecných sester ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého Kraje. V práci hledáme odpověď na výzkumné otázky, zda vůbec a nakolik se syndrom vyhoření vyskytuje u všeobecných sester, jestli je častější u mužů či u žen, které mimořádné zátěžové situace a jaký jejich počet syndrom vyhoření způsobí nejčastěji a má-li na vznik syndromu vliv délka praxe všeobecné sestry.
This thesis deals with the burnout syndrome of nurses in the Emergency Medical Service of the Liberec Region. In this work we are looking for answers to such questions, whether and how much burnout occurs for nurses, if it is more common in case of men or women, what kind of extraordinary exercise situations and their quantity causes burnout and if the experience length of a nurse has an impact to developp the syndrome.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: práce 82s., přílohy 28s.
Subject(s)
syndrom vyhoření, rizikové faktory a chronický stres, mimořádné zátěžové situace, prevence, osobnost všeobecné sestry, zdravotnická záchranná služba, burnout, risk factors and chronic stress, extreme stress situations, prevention, nurses personality, emergency medical service
Citation
ISSN
ISBN