Korekce rušivých vlivů biomedicínských senzorů a jejich aplikace

Abstract
Tato diplomová práce seznamuje se základními principy funkce pohybových senzorů, konkrétně akcelerometrů, gyroskopů a magnetometrů. Zabývá se jejich technickými parametry, včetně rušivých vlivů, které jsou způsobeny samotným senzorem, nebo vlivy okolí. Cílem práce bylo popsat tyto rušivé vlivy a navrhnout komplementární filtry pro jejich odstranění, případně potlačení. Výstupem práce je sestrojené funkční zařízení pro detekci trajektorie pohybu a dynamiky, na kterém byly odzkoušeny algoritmy navržených komplementárních filtrů. Vše bylo vytvořeno a testováno za účelem využití především ve zdravotnictví, resp. rehabilitaci. V práci jsou uvedeny příklady aplikací navrženého měřícího systému a náměty dalšího výzkumu v této oblasti.
This master thesis deals with the basic principles of motion sensors, especially accelerometer, gyroscope and magnetometer. It follows up technical parameters including interferences caused by itself or because of surrounding effects. The main aim is to describe these interferences and project complementary filters to eliminate or suppress them. The result of this thesis is construction of functional device used for detection of trajectory and dynamics of the movement. This device was tested with softwares which characterize the complementary filters. Everything was constructed and tested in order to application in health care, especially rehabilitation. The thesis put forward motion of practical applications and instigate for next research in this area.
Description
Subject(s)
akcelerometr, gyroskop, magnetometr, komplementární filtr, rehabilitace, accelerometer, gyroscopes, magnetometer, complementary filter, rehabilitation
Citation
ISSN
ISBN