Rozdělení lepidel používaných v automobilovém průmyslu

Title Alternative:The parting of adhesives used in automotive field
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor's work is concerned with parting of adhesives, which are used in automotive field. The theoretical part includes present progress in technology of adhesive bonding, problems with adhesive bonding of compacts from metal plates trough construct of carbody and theory of adhesive bonds. The retrieval part includes parting of adhesives in former times, according to available literature. Aftherwards there is noted parting of adhesives used in present time, according to individual companies. In the end was proposed parting of adhesives according to mechanical characteristics and uniform technical datasheet.
Bakalářská práce se zabývá rozdělením lepidel používaných v automobilovém průmyslu. Teoretická část obsahuje současný vývoj technologií lepení, problematiku lepení výlisků z plechu při stavbě karoserie a teorii lepeného spoje. V rešeršní části se zabývá rozdělením lepidel v minulosti, podle dostupné literatury. Dále je zde uvedeno rozdělení lepidel používaných v současnosti, podle jednotlivých firem. Nakonec bylo navrženo rozdělení podle mechanických vlastností a jednotný technický list.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 51 s.
Subject(s)
adhesives, adhesive bonding, structural adhesives, epoxy adhesives, the parting of adhesives, lepidla, lepení kovů, strukturní lepidla, epoxidová lepidla, rozdělení lepidel
Citation
ISSN
ISBN
Collections