Hodnocení PP desek s kenafovými rohožemi pro dveřní výplně automobilu

Title Alternative:Evaluation of PP plates with kenaf matting for car door panels
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor dissertation is dealing with evaluating of polypropylen plates with kenaf matting, which are used for production of car door panels. The aim of this dissertation is to evaluate the influence of quantum of kenaf mattings and added recyclated materials to the character of PP panels and size accurateness of this part. There is the detailed description of process from thermoforming production process till production of car door panels. The character of forming part is described too.
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením polypropylenových desek s kenafovými rohožemi, které se používají pro výrobu dveřních výplní automobilů. Cílem této práce je posouzení vlivu množství kenafových rohoží a přidávaného recyklátu na celkové výsledné vlastnosti PP desek i rozměrovou přesnost výsledného tvářeného dílce. Je zde popsán kompletní výrobní proces tvářeného dílu až po výrobu dveřních výplní a popsáno je také hodnocení vlastností tvářeného dílce.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53 s.
Subject(s)
polypropylen, kenaf, kenaf matting, door panels, thermoforming, polypropylen, kenaf, kenafová rohož, dveřní výplň, tváření
Citation
ISSN
ISBN
Collections