Kombinovaná nástavba pro fekálie

Title Alternative:Combined superstructure for faeces
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with study of new design of combined superstructure for faeces with variable capacity for cleaning water and sucked dirt. The main objective is to propose the system of a change of the capacities by means of movable partition. On the one side of the partition is clear water for cleaning and on the other side is sucked dirt. Input into this project is the analysis of currently used superstructure for faeces from view of spread of capacity . The thesis deals with a proposal of execution of inner part of tank, principle of arrest and movement of partition. Further deals with proposal of partition shape and principle of sealing element.
Tato práce se zabývá studií nového provedení kombinované nástavby pro fekálie s variabilním objemem pro mycí vodu a nasávané nečistoty. Úkolem je navrhnout systém změny objemů pomocí přesuvné přepážky, kdy na jedné straně je mycí voda a na straně druhé nečistoty. Vstupem do této problematiky je analýza současného stavu používaných nástaveb pro fekálie z hlediska rozložení objemu. Práce pojednává o návrhu provedení vnitřního aparátu nádoby, principu aretace a přesunu přepážky. Dále se zabývá návrhem tvaru přepážky a principem utěsňovacího prvku.
Description
katedra: KVM; přílohy: 1 CD ROM, 1 výkres; rozsah: 61 s
Subject(s)
combined superstructure, faeces, stress analysis, sealing, movement partition, kombinovaná nástavba, fekálie, pevnostní analýza, těsnění, pohyb přepážky
Citation
ISSN
ISBN
Collections