Vliv tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti oceli 14 109

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlivy tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti oceli 14 109. Prvním úkolem je porovnání různých druhů nerovnovážného tepelného zpracování, které mají vliv na výslednou strukturu a mechanické vlastnosti oceli. Dalším úkolem je stanovení nejlepšího postupu tepelného zpracování na záchranu znehodnocených dílů.
This bachelor thesis is aimed effects of heat treatment on the structure and properties of steel 14 109. The first task is to compare different types of nonequilibrium heat treatment, whitch have have effect on the resulting structure and mechanical properties of the steel. Next task is assessment the best heat treatment procedure to save damaged parts.
Description
Subject(s)
ocel 14 109, bainit, martenzit, zbytkový austenit, nepřetržité kalení, izotermické zušlechťování, vrubová houževnatost, prodloužení, steel 14 109, bainit, martensite, residual austenite, uninterrupted hardening, isothermal refining, notched impact strength, extension
Citation
ISSN
ISBN
Collections