Návrh linky pro manipulaci s kalenými skly TV stolků

Title Alternative:DESIGN OF LINE FOR HANDLING WITH HARDERING GLASSES TV TABLES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of diploma thesis is design and realization of compact line which includes glass removing from hardering line, labelling and glass matching. All of these processes has been making manually up to the present days. First chapter is deal with analysis of actual situation, second process alternative studies and includes the choise of constuction elaboration. Third part presents the most suitable constructional solutions chosen from previously described variants. Fourth chapter gives both technical and economic evaluation of chosen constructional solutions.
Tato diplomová práce se zabývá realizací kompaktní linky, která zahrnuje odnímání skel ze stolu kalící linky, etiketování a párování skel. Všechny tyto procesy jsou v současné době prováděny ručně. První kapitola je věnována analýze současného stavu, druhá zpracovává alternativní studie a zahrnuje výběr variant pro konstrukční zpracování. Třetí část zpracovává nejvhodnější konstrukční řešení. Čtvrtá kapitola je věnována technickoekonomickému hodnocení.
Description
katedra: KSK; přílohy: 1 CD; rozsah: 63
Subject(s)
line, removing, glass, matching, constructional, linky, odnímání, skel, párování, konstrukční
Citation
ISSN
ISBN
Collections