Návrh eliminace zbytkových pnutípři lisování stožáru osvětlení

Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem eliminace vnitřního pnutí při lisování stožáru na osvětlení. Problematika lisování je popsána pomocí numerické simulace a zkouška vnitřního pnutí provedena pomocí rentgenové difrakce.
The bachelor's thesis deals with the design of the elimination of internal stress whenpressing the mast for lighting. The issue of pressing is described by means of numerical simulation and the internal stress test is performed by means of X-ray diffraction.
Description
Subject(s)
tažení plechu, lisování trubky, nedestruktivní metody testování, zkouškatahem, numerická simulace, Non-destructive testing, Numerical simulation, Sheet metal drawing, Tensiletest, Tube pressing methods
Citation
ISSN
ISBN
Collections