Porovnání ocelí na formy pro tlakové lití hliníku s využitím zkoušek vrubové houževnatosti

Title Alternative:Comparison of steels used for Die Casting Dies of aluminium with the use of a notched test
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis compares the appropriateness of different types of steel used for die casting die of aluminium. The objective of the work is to determine the effect of austenitizing time on qualities of steels. The introduction of the thesis deals with the selection of steels appropriate for forms and their heat treatment. From steels heat treated in a different ways samples according to standard NADCA #207-2008 - acceptance criteria for die casting dies are made. In the experimental section metallography of samples, their impact strength and hardness are tested. In the final part of the thesis there is comparison of results and their evaluation.
Bakalářská práce porovnává vhodnost různých druhů ocelí na formy pro tlakové lití hliníku. Cílem práce je určit vliv doby austenitizace na vlastnosti oceli. Úvod práce se zabývá výběrem vhodných ocelí pro formy a jejich tepelným zpracováním. Z různě tepelně zpracovaných ocelí jsou vyrobeny vzorky odpovídající normě NADCA #207 2008 ? kriteria pro zvyšování kvality forem pro tlakové lití. V experimentální části se testuje metalografie vzorků, jejich vrubová houževnatost a tvrdost. Závěrem práce je porovnání výsledků a jejich vyhodnocení.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD ROM.; rozsah: 48 s.
Subject(s)
test of notch toughness, standard nadca #207-2008, steel, zkouška vrubové houževnatosti, norma nadca #207-2008, ocel
Citation
ISSN
ISBN
Collections