Konverze medicínských přístrojů na výukové modely

Abstract
První část práce seznamuje se základními legislativními pravidly, které se týkají zdravotnických prostředků, a obecnými informacemi o infuzní léčbě. Druhá část se zabývá popisem funkce infuzních pump a lineárních dávkovačů s praktickými ukázkami na dvou vyřazených přístrojích. Pozornost je hlavně věnována senzorům a detektorům, jsou zmíněny ale i principy fungování a software. Třetí část práce je tvořena výukovými plakáty obsahující výběr informací obsažených v práci.
The first part of the thesis introduces the basic legislative rules concerning medical devices and general information about infusion therapy. The second part describes the function of infusion pumps and linear dosers with practical demonstrations on two discarded devices. The focus is mainly on sensors and detectors, but the principles of operation and software are also mentioned. The third part of the thesis consists of educational posters containing a selection of the information contained in the thesis.
Description
Subject(s)
lékařský přístroj, infuzní technika, lineární dávkovač, infuzní pumpa, B Braun
Citation
ISSN
ISBN