Informovanost rodiček o epidurální analgezii

Title Alternative:Awareness of maternal epidural analgesia
Abstract
Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaká je informovanost rodiček o epidurální analgezii v závislosti na věku, vzdělání a paritě. V teoretické části je uveden přehled o fyziologii porodu, o metodách porodnické analgezie s důrazem na epidurální analgezii. V praktické části je uvedena metodika sběru dat, jejich zpracování, diskuze nad výsledky výzkumu a ověření platnosti hypotéz.
Description
83 s., 7 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
obstetric anesthesia, pregnancy, porodnická anestezie, těhotenství
Citation
ISSN
ISBN