Postupy a procesy vedoucí k vytvoření a nastavení expertního systému pro podzemní zásobník plynu v Lobodicích

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Onderka, Vladimír
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2018-11-30T13:14:08Z
dc.date.available 2018-11-30T13:14:08Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/39264
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Postupy a procesy vedoucí k vytvoření a nastavení expertního systému pro podzemní zásobník plynu v Lobodicích cs
dc.title.alternative Approaches and processes leding to a development and set up of an expert system for underground gas storage in Lobodice en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
dc.identifier.signature U 811 M
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06478986
dc.subject.verbis skladování plynů cs
dc.subject.verbis proudění plynů cs
dc.subject.verbis gas storage en
dc.subject.verbis gas flow en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:27:22 cs
local.verbis.studijniprogram Aplikované vědy v inženýrství/Aplikované vědy v inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account