Aplikace postupů matematického modelování pro řešení problémů ovlivňovaných chemickými reakcemi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Šembera, Jan
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2018-11-30T12:59:41Z
dc.date.available 2018-11-30T12:59:41Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/38868
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Aplikace postupů matematického modelování pro řešení problémů ovlivňovaných chemickými reakcemi cs
dc.title.alternative en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
dc.identifier.signature U 540 M
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06337162
dc.subject.verbis geochemie cs
dc.subject.verbis chemické reakce cs
dc.subject.verbis počítačová simulace cs
dc.subject.verbis matematické modelování cs
dc.subject.verbis mathematical modeling en
dc.subject.verbis geochemistry en
dc.subject.verbis chemical reactions en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:12 cs
local.verbis.studijniprogram NTI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account