Testování Altmanova modelu jako metody hodnocení finanční situace podniků v podmínkách české ekonomiky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hasprová, Olga
dc.date 2002
dc.date.accessioned 2018-11-30T12:38:31Z
dc.date.available 2018-11-30T12:38:31Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/38719
dc.description.abstract Práce s snaží odpovědět na otázky praktických finančních analytiků, nakolik je důvěryhodná vypovídací schopnost jednoho z komplexních ukazatelů používaných pro hodnocení a predikaci finanční situace podnikatelských subjektů. Toto hodnocení nabývá na významu v krizových okamžicích, tzn. kdy podniky jsou ohroženy bankrotem a navíc jsou situovány v jiných ekonomických a právních podmínkách, než byly ty podmínky, ve kterých komplexní ukazatel vznikal. cs
dc.format text
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Testování Altmanova modelu jako metody hodnocení finanční situace podniků v podmínkách české ekonomiky cs
dc.title.alternative Testing the Altman model as the method of evaluating enterprises financial standing within the Czech republic en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Ekonomická fakulta cs
dc.identifier.signature U 360 H
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06194014
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis financial analysis en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:11 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account