Bezkontaktní analýza vlivu typu termoplastu na deformaci při tahové zkoušce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenfeld, Petr
dc.contributor.author Brdlík, Pavel
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2009-03-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2692
dc.description katedra: KSP; přílohy: 1 CD; rozsah: 68 s. , 5 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract The thesis deals with the assessment of the impact of polymer material on the relative surface deformation and deformation properties of selected parts of the surface of the test sample (displacement and speed of displacement of points) under the influence of the uniaxial tensile stress with the aid of optical measuring system ARAMIS.In order to assess the impact of material to the assessment of the deformation properties are examined polyolefins PP Mosten GB 005, PE Liten MB 62 and also polymer blend PBT/ASA Ultradur S 4090 GX and amorphous polymer PMMA Plexiglas 7H. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu materiálu polymeru na poměrnou povrchovou deformaci a deformační vlastnosti vybraných částí povrchu zkušebního vzorku (posunutí a rychlost posunutí bodů) za působení jednoosého tahového namáhání pomocí optického měřícího systému ARAMIS. Pro zhodnocení vlivu materiálu na posuzované deformační vlastnosti jsou zkoumány polyolefiny PP Mosten GB 005, PE Liten MB 62 a dále polymerní směs PBT/ASA Ultradur S 4090 GX a amorfní polymer PMMA Plexiglas 7H. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject surface deformation of polymers en
dc.subject non-contact analysis en
dc.subject optical system aramis en
dc.subject tensile test en
dc.subject povrchová deformace polymerů cs
dc.subject bezkontaktní analýza cs
dc.subject optický systém aramis cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.title Bezkontaktní analýza vlivu typu termoplastu na deformaci při tahové zkoušce cs
dc.title.alternative NON-CONTACT ANALYSIS OF THE IMPACT ON TYPE OF THERMOPLASTIC ON DEFORMATION IN A TENSILE TEST en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2009-06-16
dc.date.committed 2009-06-05
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KSP cs
local.identifier.stag 17407
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 418153
dc.subject.verbis tváření plastů cs
dc.subject.verbis strojírenské technologie cs
dc.subject.verbis deformations (mechanics) en
dc.subject.verbis thermoplasts en
dc.subject.verbis injection moulding en
dc.subject.verbis mechanical engineering en
dc.subject.verbis polymers en
dc.subject.verbis polymery cs
dc.subject.verbis deformace cs
dc.subject.verbis termoplasty cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:58:36 cs
local.verbis.studijniprogram KSP Strojní inženýrství/Strojírenská technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account