3D tisk elektronických obvodů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Macháček Jakub, Ing. : 67873
dc.contributor.advisor Zelený Petr, Ing. Ph.D. : 55392
dc.contributor.author Znamenáček, Jan
dc.date.accessioned 2021-08-20T11:29:13Z
dc.date.available 2021-08-20T11:29:13Z
dc.date.submitted 2019-11-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160671
dc.description.abstract Podstatou této práce je provedení rešerše 3D tisku, v oblasti vytváření elektronických obvodů. V první kapitole jsou uvedeny a popsány všechny základní metody pro vytváření součástí pomocí aditivních technologií. Druhá kapitola se poté zabývá 3D tiskem elektroniky. V první části této kapitoly byla provedena analýza současného stavu využití technologií pro tisk elektroniky a druhá část kapitoly se zabývá studií stavu výzkumu v této oblasti. Na základě této analýzy a studií byla poté navržena vhodná technologie a koncept zařízení, které by bylo možné vytvořit v laboratořích katedry. cs
dc.description.abstract The essence of this work is to perform a search of 3D printing in the field of creating electronic circuits. The first chapter lists and describes all the basic methods for creating components using additive technologies. The second chapter deals with 3D printing of electronics. In the first part of this chapter was performed an analysis of the current state of use of technologies for printing electronics, and the second part then deals with study of the state of research in this area. Then based on the analysis and studies a suitable technology and concept of a device, which could be created in the laboratories of the department was proposed. en
dc.format 46 s. (60 660 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] SRIVATSAN, T. S. a T. S. SUDARSHAN. Additive manufacturing: innovations, advances, and applications. Boca Raton: Taylor and Francis, 2016. ISBN 9781498714785.
dc.relation.isbasedon [2] GEBHARDT, A. Understanding additive manufacturing: rapid prototyping, rapid tooling, rapid manufacturing. Munich: Hanser Publishers, c2011. ISBN 978-1-56990-507-4.
dc.relation.isbasedon [3] CHUA, Ch. K. a K. F. LEONG. 3D printing and additive manufacturing: principles and applications. Fourth edition of Rapid prototyping: principles and applications. New Jersey: World Scientific, 2015. ISBN 978-981-4571-40-1.
dc.relation.isbasedon [4] Wohlers Report 2016. 3D printing and additive manufacturing state of the industry : annual worldwide progress report. Fort Collins: Wohler Associates, 2016. ISBN 978-0-9913332-2-6.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject aditivní technologie cs
dc.subject elektronika cs
dc.subject tisk elektronických obvodů cs
dc.subject 3D printing en
dc.subject additive manufacturing en
dc.subject electronics en
dc.subject printing of electronic circuits en
dc.title 3D tisk elektronických obvodů cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-3-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2021-02-03
dc.date.committed 2021-5-20
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSA
dc.identifier.signature V 202103140
local.identifier.stag 40414
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline SI
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis e1f8cc8d-d0ed-44f9-8821-3f42e6d636ee
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 3140
local.identifier.author S16000199
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account