On-line marketing v softwarové společnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Ploc Jaroslav, Ing.
dc.contributor.advisor Žižka Tomáš, Mgr.
dc.contributor.author Nygrin, Jindřich
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 55551 Borůvka František, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64511 Mačát Daniel, Mgr.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23836
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou on-line marketingu s důrazem na provoz a optimalizaci webových stránek. V první kapitole jsou popsány formy on-line marketingu se zaměřením na prostředí B2B trhu. Další kapitola je věnována webové analytice, která je nedílnou součástí hodnocení úspěšnosti marketingových kampaní na internetu. První dvě kapitoly jsou převážně teoretické. Třetí kapitola této práce je věnována popisu průběhu projektu, jehož cílem bylo vytvoření nových webových stránek konkrétní softwarové společnosti. Touto kapitolou začíná praktická část zaměřená na konkrétní oblasti on-line marketingu v dané společnosti, kterou je právě problematika tvorby webových stránek, registrace v katalozích firem, použití propagačního videa a prezentace na sociálních sítích. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis discusses the issue of online marketing with a special emphasis on workflow and website optimization. The first chapter describes different forms of online marketing with a focus on the B2B market. Following chapter is dedicated to web analytics which is a necessary part of the evaluation of the overall success of marketing campaigns all over the Internet. The first two chapters are rather largely theoretical. The third chapter of the thesis is devoted to the description of the project progress whose aim was to create a new website for the specific software company. Within this chapter begins the practical part of the thesis that focuses on specific areas of online marketing in the company which is just the mentioned issue of creating the websites, registration in catalogs of companies or the use of promotional videos and presentation on social networks. en
dc.format 52 s. (72 631 znaků).
dc.format.extent Ilustrace 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon FOX, Vanessa. Marketing in the age of Google: your online strategy IS your business strategy. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2012. ISBN 978-111-8231-937. KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2195-5. GRAPPONE, Jennifer a Gradiva COUZIN. Search engine optimization: an hour a day. 3rd ed. Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., 2011. ISBN 978-111-8025-499. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject CMS cs
dc.subject Google Analytics cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject on-line marketing cs
dc.subject on-line prezentace cs
dc.subject PPC cs
dc.subject redakční systém cs
dc.subject SEO cs
dc.subject web cs
dc.subject webová analytika cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject CMS en
dc.subject content management system en
dc.subject Google Analytics en
dc.subject internet marketing en
dc.subject on-line marketing en
dc.subject on-line promotion en
dc.subject PPC en
dc.subject SEO en
dc.subject web en
dc.subject web analytics en
dc.subject website en
dc.title On-line marketing v softwarové společnosti cs
dc.title On-line Marketing in Software Company en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 4.7.2017 8:45
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-05-30
dc.date.committed 2017-05-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
local.identifier.stag 33498
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 536785


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account