Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lišková, Petra
  Bakalářská práce zpracovává problematiku adaptačního procesu sester. Teoretická část se zabývá adaptačním procesem jako celkem. Zaměřuje se na jeho cíl, průběh a faktory ovlivňující výsledek procesu adaptace. Výzkumná část ...
 • Rytířová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem zdravotnických záchranářů. Teoretická část popisuje adaptační proces jako celek. Dále popisuje osobnost zdravotnického záchranáře a definuje zdravotnickou záchrannou službu. ...
 • Větrovcová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá problematikou alergie a jejími reakcemi. Zejména stavem, který bezprostředně ohrožuje pacienta na životě. Tento stav je označován jako anafylaxe, jejímž nejtěžším projevem je anafylaktický šok. Část ...
 • Koucká, Ludmila (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tématem bakalářské práce je akutní bolest jako ošetřovatelský problém. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, posuzováním jednotlivých druhů bolesti,diagnostikou bolesti, plánováním, realizací a hodnocením ...
 • Koucká, Ludmila (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tématem bakalářské práce je bolest jako ošetřovatelský problém. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, posuzováním jednotlivých druhů bolesti, diagnostikou bolesti, plánováním, realizací a hodnocením sesterských ...
 • Korelová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce je zaměřena na pacienty po akutním infarktu myokardu, kteří byli hospitalizováni na oddělení Kardiologie v Krajské nemocnici Liberec a.s.. Cílem práce bylo zmapovat, jaký pohled má pacient na akutní infarkt myokardu. ...
 • Kopecká, Daniela (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem práce je zjištění stavu informovanosti široké veřejnosti o problematice tohoto onemocnění, jeho diagnostice i léčbě. Rovněž také hrubé zmapování kvality stravování respondentů, které hraje důležitou roli ve snížení ...
 • Švitorková, Nela (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Obsahem práce je seznámení se s anatomií a fyziologií srdce a základními informacemi o kardiostimulátorech. Dále budou rozebrány některé algoritmy, které jsou v nabídce vybraných firem dodávajících kardiostimulátory do ...
 • Beranová, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se věnuje problematice zaměřené na problematiku totální endoprotézy kolene s důrazem na femorální komponentu, kdy dojde k porovnání křivosti plochy jednotlivých kondylů stehenní kosti získaných pomocí 3D ...
 • Tuláčková, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení vhodných metodik k inhibici buněk za využití aplikace nanočástic na povrchy, kde je nutné zachovat vysoce sterilní prostředí. Cílem této práce je prověření hypotéz vlivu nanočástic ...
 • Tuláčková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení vhodných technik k inhibici buněk mikroorganismů aplikací nanočástic na povrchy, kde je nutné zachovat vysoce sterilní prostředí. Cílem této práce je prověření hypotéz vlivu nanočástic ...
 • Krejčová, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou opotřebení protézy stentgraftu vlivem tření. Nejprve popisuje hrudní a břisní aortu, poté pojednává o cévních nemocech, o břišním, či hrudním aneurysma. Následně se zabývá léčbou ...
 • Drahorád, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením teplotního gradientu při vrtání do kosti. Jako vzorek k vrtání je použito standartního umělého materiálu používaného v biomechanice se zaručenými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou ...
 • Šubrtová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  V této bakalářské práci se zabývám stanovením teplotního gradientu při vrtání do reálné kosti. Je nezbytné stanovit správné podmínky během vrtání, proto jako vzorek k vrtání používám syrové vepřové kosti, které nám zaručí ...
 • Janíčková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá rozborem arytmií, jejich rozdělením, mechanismy vzniku a projevy na EKG. V práci jsou popsány možnosti diagnostiky a léčby arytmií. V úvodní teoretické části je popsána anatomie a fyziologie srdce ...
 • Kopáčiková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teploty v ústní dutině na dentální implantát a okolní kost. Analýza byla provedena pomocí simulace v programu Autodesk Invertor s doplňkem Autodesk Nastran. V práci je rozebráno ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account