Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Author "Kadavá Jana, PhDr. : 59699"

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Author "Kadavá Jana, PhDr. : 59699"

Sort by: Order: Results:

 • Marušiaková, Adéla
  Bakalářská práce se věnuje pracovnímu uplatnění osob s DMO v Liberci a okolí. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současné možnosti pracovního uplatnění osob s DMO v Liberci a okolí a zjistit, jestli pro osoby zdravotně ...
 • Bajerová, Monika
  Předložená bakalářská práce se zabývá rolí asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání. Jejím cílem je popsat úlohu asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání na 1. stupni běžných základních škol. Bakalářská práce je ...
 • Tomanová, Věra
  Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá dětskou mozkovou obrnou, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením. Rozebírá problematiku možností rozvoje smyslů. Analyzuje některé metody a činnosti s využitím ...
 • Nondková, Dita
  Diplomová práce je zaměřena na zmapování metod používaných pro rozvoj sociálních dovedností u žáků s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra v základní škole speciální. Teoretická část popisuje metody a ...
 • Brožová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá sociálními dovednostmi dětí a žáků s mentálním postižením v mateřské škole speciální a v základní škole speciální. V práci je popsána obecně sociální dovednost, charakteristika mentálního postižení. ...
 • Zemková, Markéta
  Závěrečná práce se zabývá využitím moderních technologií v edukaci žáků se zdravotním postižením v základní škole speciální. Přináší přehled speciálních hardwarů a softwarů využitelných při výuce žáků s různým typem postižení ...
 • Kocourová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte neboli syndromem CAN. V práci je popsána obecná definice syndromu i jeho jednotlivých forem. Dále je definován rizikový dospělý a rizikové ...
 • Syrovátková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá společným vzděláváním žáků s ADHD na běžných základních školách. Zjišťuje, jak jsou žáci s ADHD začleněni do třídního kolektivu, jak je uskutečňován vzdělávací proces s podpůrnými opatřeními a ...
 • Novotná, Iva
  Diplomová práce se věnuje tématice epilepsie u žáka 1. stupně základní školy. Teoretická část se zabývá epilepsií jako chronickým onemocněním, její klasifikací, terapií a prognózou. Popisuje také specifika diagnostiky ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account