Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Author "Bajcura Lubomír, PaedDr. Ph.D. : 64761"

DSpace Repository

Browsing Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická by Author "Bajcura Lubomír, PaedDr. Ph.D. : 64761"

Sort by: Order: Results:

 • Finkousová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá aktivitami žáků I. stupně základní školy na internetu a sociálních sítích. Teoretická východiska bakalářské práce se proto zaměřují na základní i rizikové jevy a procesy, které se v on-line ...
 • Šedová, Ivana
  Bakalářská práce je zaměřena na tematiku aspektů předlužení na Frýdlantsku. Cílem bakalářské práce je zjistit hlavní aspekty předlužení u klientů dluhového poradenství poskytovaného na Frýdlantsku. Práce je rozdělena na ...
 • Vítovec, Jiří
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním tématu autodestruktivní chování a jednání dětí. K tomu v první části práce využívá teoretické zkoumání dokumentů, přičemž se zaměřuje na suicidium a sebepoškozování. Pro vymezení ...
 • Albaniová, Denisa
  Bakalářská práce pojednává o canisterapii a jejím vlivu na člověka. Předmětem této práce je vysvětlit pojem canisterapie a zjistit, jak se tato metoda využívá v Libereckém kraji, a jaké konkrétní dopady má na klienty. Práce ...
 • Štál, Václav
  Bakalářská práce Domácí násilí očima zasahujících policistů se věnuje problematice domácího násilí, které se v dnešní společnosti vyskytuje čím dál častěji a jehož obětí se může stát kdokoliv, kdo žije s další osobou ve ...
 • Lorencová, Věra
  Bakalářská práce se zabývá domácím vzděláváním. Autorka si klade za cíl zmapovat výhody a úskalí domácího vzdělávání, se kterými se setkávají rodiče takto vzdělávaných dětí na prvním a druhém stupni základní školy. V ...
 • Tölzerová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá otázkou, jakým způsobem osoby s mentálním postižením, kteří jsou klienty sociální služby podpora samostatného bydlení, vnímají působení a vliv služby na jejich fungování v běžném životě. Cílem ...
 • Vránová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývala narušenou komunikační schopností u dětí předškolního věku. Práce byla rozdělena na dvě části. Kapitoly teoretické části byly zaměřeny na specifika dětí předškolního věku tělesný vývoj, vývoj ...
 • Chmelíková, Jana
  Tématem bakalářské práce jsou kontakty mezi dětmi žijícími v příbuzenské pěstounské péči a jejich biologickými rodiči. Cílem bakalářské práce je charakterizovat formy a obsahy těchto kontaktů, ke kterým v příbuzenské ...
 • Hájková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá krizovými situacemi a intervencí ve školství. Na základě teoretických poznatků byl proveden výzkum, který byl tvořen kombinací kvantitativní a kvalitativní formy. Výzkumný vzorek pro kvantitativní ...
 • Mikušová, Leona
  Diplomová práce se zabývá problematikou žákovského parlamentu, který je považován za nástroj občanské i osobnostně-sociální výchovy a přispívá k formování demokratického klimatu školy. V teoretické části jsou prezentována ...
 • Chrástová, Vendula
  Diplomová práce se zabývá problematikou ADHD a sestavením podpůrného programu pro rodičovskou skupinu, v níž se setkávají rodiče, kteří vychovávají děti s ADHD. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická ...
 • Sartono, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na představy dospívajících z dětského domova o jejichbudoucím samostatném životě, na podporu od dětského domova a také na jejichpovědomí o zajištění náležitostí potřebných pro samostatný život. ...
 • Brodská, Nikola
  Bakalářská práce se zabývala poruchami chování dětí na druhém stupni základních škol. Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat problematiku poruch chování dětí v základních školách a zjistit, které poruchy chování se u dětí ...
 • Vondráčková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků s poruchami chování a učení ve středisku výchovné péče Čáp v Liberci. V teoretické části je představeno základní dělení poruch chování a učení a inkluzivní pedagogika. V praktické ...
 • Bendlová, Markéta
  Bakalářská práce Prevence šikany na vybraných základních školách v Ústeckém kraji je věnována problematice šikany na základních školách. Cílem této práce je v teoretické části vymezit a popsat pojem šikana, charakterizovat ...
 • Kalvová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového sexuálního chování užáků druhého stupně základních škol a středních škol. Cílem práce je zjistit, jaképovědomí má tato cílová skupina o dané problematice a následně ...
 • Kalvová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového sexuálního chování užáků druhého stupně základních škol a středních škol. Cílem práce je zjistit, jaképovědomí má tato cílová skupina o dané problematice a následně ...
 • Ježowiczová, Zdenka
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj přípravy a samostatnosti dětí v dětském domově na následný, samostatný život a věnuje se i pohledu dětí z dětského domova na tuto problematiku. Teoretická část je zaměřena na legislativu ...
 • Morávková, Lucie
  Bakalářská práce se věnuje přípravě mladistvých z dětských domovů na samostatný život. V teoretické části charakterizujeme pojmy ústavní výchova a její zakotvení v právní legislativě, dětský domov, mladistvé, podporu ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account