Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Flanderka, David (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce se zabývá tvorbou funkční simulace železniční stanice Liberec. Cílem práce byla tvorba počítačové aplikace, která dokáže v reálném čase simulovat jízdy vlaků, posun a další úkony prováděné při řízení stanice. Tvorba ...
 • Šrámková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The work summaries information on methods of production control and using simulation in engineering company. Is assessed procedure determination optimal sorting job order in production by the help of simulation system ...
 • Pohanková, Mária (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The aim of this diploma work is to find an influence of suppressing components at the input of an induction motor. Furthermore, the work finds the list of components with which an induction motor with frequency converter ...
 • Jašíková, Darina (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Saska, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je zpracování dat o nehodovosti na železnici a stanovení pravděpodobnosti nehody s únikem nebezpečné látky ve zvolené lokalitě libereckého železničního nádraží. Práce se zabývá výpočtem rizika úniku ...
 • Dušek, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním hluku a návrhem sondy umožňující rozpoznávání zdrojů hluku v těžko přístupných místech v osobním automobilu pro Akustickou zkušebnu Škoda Auto. Shrnuje teoretické znalosti o hluku, jeho ...
 • Bína, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj pro studium nepříznivých jevů, které vznikají při vzájemné interakci osvětlovacích systému a napájecí sítě. V teoretické části je naznačen problém, který vzniká v osvětlovacích ...
 • Gottwald, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bakalářská práce se zabývá nebezpečným softwarem. Dělí ho do skupin a pro každou skupinu hledá vhodnou antivirovou ochranu. Jsou zde zmíněny jak starší způsoby počítačové infiltrace, tak i nové a velice nebezpečné metody. ...
 • Mlejnková, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bluetooth je velmi rozšířená bezdrátová technologie pro WPAN. Cíl této práce je seznámení s touto technologií, její bezpečnost a používané metody zabezpečení. Na začátku práce je podrobný popis principů a vlastností ...
 • Mrázek, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je vytvoření internetové aplikace telefonního seznamu univerzity s využitím technologií XML. Tato aplikace má umožňovat vyhledání konkrétního zaměstnance, vytvoření telefonního seznamu podle přání ...
 • Pelc, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a naprogramovat soubor aplikací představujících internetový server pro rozpoznávání izolovaných slov a krátkých frází. Požadovaný výpočetní výkon však není realizován přímo serverem, ...
 • Zedek, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Teoretická část práce si klade dva cíle. Má seznámit čtenáře s vybranými trendy z oblasti využití informačních technologií v procesu vzdělávání a zároveń by měla posloužit jako uživatelský manuál k softwarovému balíku ...
 • Palek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Náplní této bakalářské práce je do stávajícího programu 123Flow, který řeší úlohu filtračního proudění podzemních vod pomocí smíšené-hybridní formulace metody konečných prvků (MKP), zařadit model jehož výpočet je založen ...
 • Kantar, Kamil (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a popisem sítového řešení pro učebnu výpočetní techniky na ZŠ Máchovo náměstí v Děčíně. Síť bude zároveň implementována do stávajícího prostředí ve škole. Realizace této počítačové sítě ...
 • Pešek, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je naprogramovat kompilátor a simulátor zjednodušeného assembleru. Pomocí těchto dvou částí byl vytvořen simulátor. Ten bude sloužit studentům prvního ročníku Technické univerzity v Liberci při výuce ...
 • Matějka, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato práce se zabývá vývojem procesorů PC. Je zde stručně popsán vývoj procesorů, s nimiž úzce souvisí i vývoj samotných počítačů, jejichž {\clqq}srdcem`` je právě procesor. Procesory za dobu své existence prodělaly ...
 • Vyroubal, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce podává prehled o tvorbe a možnostech využití e-learningového webového portálu. Vymezuje prostredky a požadavky, na základe kterých výsledný produkt vznikal. Poskytuje informace o práci s jednotlivými moduly.
 • Salaba, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Simulace elektropohonu Siemens v prostředí Matlab - Simulink. Asynchronní motor řízený frekvenčním měničem SIMOVERT. Elektropohon je řízen pomocí PC s nainstalovaným softwarem Simovis.
 • Srb, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je ověřit možnost použití umělých neuronových sítí pro řízení mechanických systémů s tuhými členy, bez znalosti jejich vnitřní struktury. Řízení by mělo vycházet pouze ze závislosti dynamiky koncového ...
 • Soldát, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je zjištění možností vzniku nestability v energetické síti a seznámení se s působením nelineárních spotřebičů na napájecí síť. Teoretická část nejprve seznamuje s normami pro požadavky na elektrická ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account