Fakulta strojní

repozitář DSpace

Fakulta strojní

 

poslední příspěvky

 • Talián, Radoslav (Technická Univerzita v Liberci, 2005)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kataforézy v praxi, konkrétně na vliv parametrů kataforézní lázně na penetraci profilů.Hlavním cílem práce je zjistit závislost penetrační schopnosti barvy na jejích parametrech; ...
 • Holobradá, Denisa (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá optimalizací přípravy materiálu na třech konkrétních výrobních taktech montážní linky v podniku ŠKODA AUTO v závodě v Kvasinách. Výchozím problémem je nedostatek místa u linky pro nově přibývající ...
 • Martiš, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se věnuje testování materiálů vyrobených pomocí 3D tisku, vystavených zátěži chemických látek. Materiály použité pro účely této práce byly jednak fotopolymery vyrobené technologií PolyJet Matrix, dále ...
 • Friš, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá výběrem vhodného konstrukčního řešení pro upínací přípravek, jehož aplikací v praxi zajistíme optimalizaci procesu digitalizace. To obnáší kompletní návrh přípravku, výrobu a porovnání výsledků měření bez ...
 • Vokřál, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá návrhem tvarově složité součásti pomocí CAD softwaru a navržením výroby součástí na soustružnicko-frézovacím obráběcím centru Mazak Integrex 100-IV s využitím CAD/CAM systému EdgeCAM. Dále pak odladění NC ...
 • Fultner, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce bylo nastavení technologických podmínek pro soustružení výrobků z materiálů ABS Fotopolymer a VeroWhitePlus. Tato bakalářská práce byla vyhotovena na základě požadavku katedry výrobních systémů, ...
 • Ryvol, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Úkolem této práce je optimalizace provozu brusírny ve firmě PRECIOSA, a.s. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je zpracována problematika zefektivňování výrobních procesů. Jsou zde uvedené ...
 • Jersák, Zbyněk (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce vznikla z důvodu vytvoření výukové simulační hry v oblasti LEAN (štíhlá výroba) zaměřené na vybrané LEAN metody (např. SMED, TPM, 5S). V této hře si mohou budoucí průmysloví inženýři, konstruktéři, technologové a ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS