Browsing Bakalářské a diplomové práce by Title

DSpace Repository

Browsing Bakalářské a diplomové práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Drábek, Zdeněk
  V této práci je popsána problematika 3D skenování, uplatňovaná v reverzním inženýrství, v kterém se převážně používá jako zpětná kontrola tvarové přesnosti vůči výrobnímu výkresu, nebo pro digitalizaci vytvořeného dílu. ...
 • Jindrák, Marek (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní prohlídky areálu Technické univerzity v Liberci. Hlavním kritériem této práce je nutnost využití herního enginu ''Unity''. Pro splnění cílů závěrečné práce bylo potřeba ...
 • Honc, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výstavby 3D geometrického modelu zájmové oblasti. Tato práce je koncipována na dvě části. Teoretickou část, kde je teoreticky popsána práce s programy GRASS GIS a GMSH. Jejich výhody ...
 • Schovánek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu v Geografickém informačním systému (dále jen GIS), konkrétně v GRASS GIS. Zabývá se nejen problematikou vytváření modelu, ale i manuálem k tomuto softwaru. Hlavním ...
 • Schovánek, Petr
 • Honc, Lukáš
 • Herman, Martin
 • Herman, Martin
  Obsahem této diplomové práce je analýza a porovnání dvou simulačních softwarových nástrojů od firmy Siemens PLM a s tím spojených přístupů k navrhování a simulacím svařovacích linek. Nejprve je provedena analýza současného ...
 • Znamenáček, Jan
  Podstatou této práce je provedení rešerše 3D tisku, v oblasti vytváření elektronických obvodů. V první kapitole jsou uvedeny a popsány všechny základní metody pro vytváření součástí pomocí aditivních technologií. Druhá ...
 • Truxová, Veronika
  Diplomová práce se věnuje zpracování několika foto-polymerních materiálů s příměsí keramiky na technologiích SLA a DLP. V první části této práce jsou popsány technologie umožňující 3D tisk keramických materiálů, ale i ...
 • Volejník, Lukáš
  Technologie stereolitografie je jednou z metod 3D tisku, která je používána pro výrobu relativně malých, ale detailních součástí. Principem této metody je vytvrzování teku-tého fotopolymeru v jednotlivých vrstvách pomocí ...
 • Borysenko, Maksym
  3D tisk je technologie, s jejíž pomocí se prostřednictvím specifického zařízení vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu. Tisk po vrstvách je řízen ovládací elektronikou na základě programové předlohy. Cílem ...
 • Doškář, David
  Diplomová práce se zabývá 3D vizualizacemi a jejich využití v rámci marketingu města. Cílem této diplomové práce byla studie 3D vizualizací a marketingu 4.0, následovala analýza současných 3D modelů historických budov a ...
 • Řehák, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá vyobrazením 3D modelu desek plošných spojů na internetu pomocí nového standardu HTML5 s využitím knihoven WebGL. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, je seznámení se standardy a ...
 • Jínová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  70. léta - sklo v interiéru Cílem této bakalářské práce je vytvoření vhodného skleněného doplňku do interiéru ve stylu 70. let minulého století, ať už autentického, nebo pouze inspirovaného touto dobou. V praktické ...
 • Jínová, Kateřina

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account