Browsing Bakalářské a diplomové práce by Title

DSpace Repository

Browsing Bakalářské a diplomové práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Veselý, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce se zabývá tématem 2. sv. války v knihách pro děti a mládež českých autorů a zaměřuje se především na dosud nepříliš zpracované polistopadové období. Hledá příčiny změn v přístupu k tématu a ukazuje vztah dnešní ...
 • Kašpárek, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trojrozměrné grafiky v programovacím jazyce Java. Konkrétně jsou použity knihovny Java 3D. Navržené metody animace a transformace scény jsou poté aplikovány na zobrazení ...
 • Martínek, Luboš (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  1. Seznámit se s problematikou zobrazování prostorových dat 2. Současně by se měl věnovat nastudování specifikace J2ME 3. Využít JSR-184 pro zobrazení prostorové scény 4. Na základě předchozích bodů naprogramovat ...
 • Drábek, Zdeněk
  V této práci je popsána problematika 3D skenování, uplatňovaná v reverzním inženýrství, v kterém se převážně používá jako zpětná kontrola tvarové přesnosti vůči výrobnímu výkresu, nebo pro digitalizaci vytvořeného dílu. ...
 • Jindrák, Marek (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní prohlídky areálu Technické univerzity v Liberci. Hlavním kritériem této práce je nutnost využití herního enginu ''Unity''. Pro splnění cílů závěrečné práce bylo potřeba ...
 • Honc, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výstavby 3D geometrického modelu zájmové oblasti. Tato práce je koncipována na dvě části. Teoretickou část, kde je teoreticky popsána práce s programy GRASS GIS a GMSH. Jejich výhody ...
 • Schovánek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu v Geografickém informačním systému (dále jen GIS), konkrétně v GRASS GIS. Zabývá se nejen problematikou vytváření modelu, ale i manuálem k tomuto softwaru. Hlavním ...
 • Schovánek, Petr
 • Honc, Lukáš
 • Herman, Martin
 • Herman, Martin
  Obsahem této diplomové práce je analýza a porovnání dvou simulačních softwarových nástrojů od firmy Siemens PLM a s tím spojených přístupů k navrhování a simulacím svařovacích linek. Nejprve je provedena analýza současného ...
 • Šrajer, Pavel
  Cílem této práce je popsat historii, proces 3D tisku a technologie 3D tisku, 3D skenování a ukázat možné řešení 3D skenování v domácích podmínkách. Hlavním cílem práce je postavit 3D skener nebo podstavec pro 3D skenování ...
 • Znamenáček, Jan
  Podstatou této práce je provedení rešerše 3D tisku, v oblasti vytváření elektronických obvodů. V první kapitole jsou uvedeny a popsány všechny základní metody pro vytváření součástí pomocí aditivních technologií. Druhá ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account