Browsing Cena rektora za vynikající magisterskou práci by Title

DSpace Repository

Browsing Cena rektora za vynikající magisterskou práci by Title

Sort by: Order: Results:

 • Exner, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  V modelech proudění podzemních vod jsou často zahrnuty rozsáhlé oblasti, vůči kterým se zdroje jeví jako bodové. Příkladem může být území s hydrogeologickými vrty či území, kde probíhala důlní činnost. Rozloha oblasti ...
 • Šourková, Hana
  Tato práce je zaměřena na problematiku zanášení membránového povrchu a minimalizaci tohoto jevu za použití membrán se smíšenou matricí. Hlavním cílem této práce bylo připravit nové membrány se smíšenou matricí, které by ...
 • Huněk, Martin
  Cílem práce je asistovat ve výzkumu prováděném na Technické univerzitě v Liberci pro koncern VW. Hlavním úkolem je vyvinout software pro optimalizaci návrhu NiTi senzorů. Tento software musí být schopen poskytnout tyto ...
 • Paleček, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání a rozpoznávání vzorů v obraze. V její první části byla vytvořena rešerže metod, která popisuje současný stav této problematiky. Algoritmy jsou zde rozděleny do tří skupin na ...
 • Kredba, Jan
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace řídicí jednotky senzorického subsystému, určeného zejména pro semiautonomní a autonomní průzkumné roboty či stále častěji v logistice nasazované autonomní vozíky. Pro ...
 • Hrnčiřík, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřená na vliv nanočástic oxidu titaničitého, stříbra a nulmocného železa na vybrané bakteriální kmeny a bakteriální společenstva vyskytující se v čistírnách odpadních vod a v půdě. Pro studium ...
 • Kounovský, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá problematikou zlepšování řečových nahrávek reálného charakteru odstraněním nežádoucího šumu v logaritmické výkonové spektrální oblasti pomocí hlubokých neuronových sítí. Velká databáze čistých řečových ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account