Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Title

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Title

Sort by: Order: Results:

 • Roiková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřená na výzkum a testování vlastností antibakteriální nanovrstvy, určené k použití na kovové retainery a zubní rovnátka. Hlavní část testování tvoří mikrobiologické testy.Teoretická část je zaměřená ...
 • Rysaeva, Anzhelika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci webové aplikace pro vytrvalostní sporty, která je určena pro cyklistiky, běžce, lyžaře atd. Aplikace nabízí trenérům možnost vytvářet tréninkové plány a sportovcům tyto ...
 • Strašil, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá principem a využitím několika vybraných audioefektů
 a jejich realizaci jak v režimu off-line, tak v režimu on-line. Výstupem práce je aplikace naprogramovaná jazykem C#, spustitelná na počítači s ...
 • Špetlík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí distribuční funkce náhodné veličiny s použitím zobecněných statistických momentů.Jejich hodnoty jsou získány pomocí víceúrovňové metody Monte-Carlo. Sledovanými náhodnými ...
 • Malá, Markéta
  Tato práce se zabývá asociačními metodami v data miningu a vizualizací dat pro vybranou data miningovou úlohu pro studenty se zrakovým handicapem.Cílem práce bylo seznámit se s problematikou data miningu, detailněji pak s ...
 • Maděra, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce dokumentuje automatizaci procesu zadávání a výběru studentských prací v podobě webové aplikace. Výstupem práce je funkční aplikace, která bude reálně používána studenty a vyučujícími na Fakultě mechatronicky, ...
 • Marek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Cílem práce je návrh přípravku s filtry pro praktická cvičení předmětu Měřicí technika 1. Úkolem bylo nastudovat běžné typy filtrů, porovnat jejich vlastosti a navrhnout univerzální strukturu filtru tak, aby byla umožněna ...
 • Jakubík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá vývojem elektroniky schopné řídit 3D tiskárnu RepRap nebo podobný stolní CNC stroj. Vytvořená elektronika je konfigurovatelná a umožňuje řídit větší počet krokových motorků a regulátorů teploty. Součástí ...
 • Ječmen, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tématem této práce je vytvořit software schopný vytvořit s asistencí uživatele grafický 3D model předmětu zachyceného na fotkách. Po uživateli je vyžadováno, aby na fotkách vyznačil hraniční body modelu a následně je ...
 • Tauchmanová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá nelineární odezvou optických materiálů při dopadu vysoce výkonného laserového záření. Pozornost byla věnována nelineárnímu jevu zvanému generace superkontinua, jenž vede k výraznému rozšíření ...
 • Černý, David
  Cílem práce je navrhnout a realizovat funkční architekturu neuronové sítě pro generování hudebního obsahu.
 • Roško, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním zvukového signálu - konkrétně algoritmem pro redukci šumu využívající dvou mikrofonů a banky předem naměřených target cancellation filtrů. Je zde vysvětlena funkce tohoto algoritmu, ...
 • Dittrich, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá obecnou problematikou implementace protokolu IPv6 do domácích směrovačů. Pozornost je věnována příčině přechodu na nový protokol a stavu implementace v nejprodávanějších domácích směrovačích v ...
 • Nevyhoštěný, Stanislav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývala vytypováním a přípravou nerozpustných sloučenin těžkých kovů ve formě nanočástic a jejich následnou integrací do polymerních nanovláken. Z důvodů uvedených v experimentální části práce byly vybrány soli ...
 • Vondrák, Jaroslav
  Tato práce se zabývá především realizací univerzální platformy IoT systému, který je určen pro inteligentní domácnost. Systém je lehce rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů.Je možné, např. přidávat nové aktivní prvky, ...
 • Brenner, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Bakalářské práce se zabývá zejména úvodem do programování 3D grafiky, aplikované na příkladu nebeské mechaniky. Nejdříve je zde popsán princip zdánlivého pohybu těles po obloze a dále se text zaměřuje na základní užití ...
 • Jíše, Václav
  Předmětem této bakalářské práce je rozšíření možností ovládání a vytváření programůpro humanoidního robota NAO. Tohoto cíle je dosaženo pomocí vytvořené aplikace,která umožňuje intuitivně robota programovat, i pro méně ...
 • Plachý, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem této bakalářské práce je prostudovat současné způsoby regulace a redukce tlaku vzduchu, a poté navrhnout a prakticky realizovat vlastní regulátor výstupního tlaku zásobníku vzduchu. Zařízení má za úkol udržovat ...
 • Prouzová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Popis interakcí mezi nanočásticemi navzájem a také prostředím, ve kterém se nacházejí, je základním krokem pro jejich úspěšnou aplikaci, ať se jedná o jakoukoli oblast využití. Součástí této bakalářské práce je rešerše ...
 • Savelov, Maxim (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice spojené se syntézou křemičitých mezoporézních materiálů. Jsou zde popsány základní principy přípravy, funkcionalizace a zásady sledování sorpčních vlastností mezoporézních ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account