Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Rott, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Dnešní svět je přehlcen informacemi a právě tato práce se snaží lidem usnadnit práci s informacemi vytvářením souhrnů těchto informací. V rámci výzkumu byly převážně z anglické literatury nastudovány metody vytvářející z ...
 • Linhart, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku pro adaptivní tlumení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmu pomocí piezoelektrického aktuátoru. Tlumení vibrací je realizováno využitím principů semiaktivní ...
 • Martinek, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  V rámci bakalářské práce byly připraveny p-toluensulfonáty: měďnatý, kobaltnatý, nikelnatý, chromitý a železitý, podle optimalizovaných postupů pro laboratoře KCH TUL. Dále byl studován vliv těchto solí při přípravě a ...
 • Peřina, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce nazvaná "Digitální škola ? modernizace a nové moduly Školního Internetového Portálu (ŠIIP)" má za cíl vytvořit nové řešení webové aplikace vhodné především pro základní či střední školy. V oblasti modernizace ...
 • Bohata, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The thesis describes the design and implementation of application capable of centralized management of user accounts. The first part of the thesis describes characteristics of databases that are commonly used as a repository ...
 • Bubla, Viktor (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Práce se zabývá vývojem analyzátoru kvality elektrické energie třídy A definovaného v normě ČSN EN 61000-4-30. V teoretické části je předložen výtah z nejvýznamnějších norem definujících požadavky na analyzátory kvality ...
 • Roubíček, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá možností použití bezkontaktních měřících systémů pro měření vícedílných forem a pružných materiálů, které je obecně složité měřit. Základem práce je rešerše na téma bezdotykové měřící systémy. ...
 • Křížek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se věnuje problematice měření optických ploch. Analyzuje možnosti a limity klasických metod pro měření asférických povrchů - profilometrie, metody geometrické optiky a interferometrie. Čtenáře seznamuje se současným ...
 • Exner, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  V modelech proudění podzemních vod jsou často zahrnuty rozsáhlé oblasti, vůči kterým se zdroje jeví jako bodové. Příkladem může být území s hydrogeologickými vrty či území, kde probíhala důlní činnost. Rozloha oblasti ...
 • Vacek, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která umožňuje studentům Technické univerzity v Liberci (TUL) snadné procházení a práci na univerzitním e-learningovém portálu ...
 • Savelov, Maxim (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice spojené se syntézou křemičitých mezoporézních materiálů. Jsou zde popsány základní principy přípravy, funkcionalizace a zásady sledování sorpčních vlastností mezoporézních ...
 • Šída, Jaromír (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod dataminingu k posílení bezpečnosti ve společnosti. V teoretické části jsou nejprve představeny základní pojmy z oblasti dataminingu, metodika CRISPM -DM a její jednotlivé fáze. ...
 • Novák, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce představuje další významný krok ve vývoji mobilního robotu TulBot. Hlavním cílem projektu TulBot je vytvoření maximálně univerzálního mobilního robotu. Toho by mělo být dosaženo použitím širokého spektrem senzorů, ...
 • Plachý, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem této bakalářské práce je prostudovat současné způsoby regulace a redukce tlaku vzduchu, a poté navrhnout a prakticky realizovat vlastní regulátor výstupního tlaku zásobníku vzduchu. Zařízení má za úkol udržovat ...
 • Dolejší, Miloš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem diplomové práce je rozšíření dosavadních znalostí o chování piezoelektrických materiálů založených na systémech relaxor-PT a určení jejich teplot fázových přechodů . Práce je převážně věnována měření piezoelektrických ...
 • Ječmen, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tématem této práce je vytvořit software schopný vytvořit s asistencí uživatele grafický 3D model předmětu zachyceného na fotkách. Po uživateli je vyžadováno, aby na fotkách vyznačil hraniční body modelu a následně je ...
 • Brenner, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Bakalářské práce se zabývá zejména úvodem do programování 3D grafiky, aplikované na příkladu nebeské mechaniky. Nejdříve je zde popsán princip zdánlivého pohybu těles po obloze a dále se text zaměřuje na základní užití ...
 • Burda, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato práce zahrnuje rozsáhlý záběr tvorby interaktivní aplikace za použití nejmodernějších technologií a konceptů. Obsahuje množství teoretických i praktických postupů, znázorňujících propojení moderní trojrozměrné grafiky, ...
 • Čermák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  V této diplomové práci představuji tvorbu mobilního robota, který je schopen pohybu a orientace v prostoru, reaguje na základní hlasové povely a simuluje lidskou řeč.
 • Říha, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato diplomová práce pojednává o simulaci podzemního proudění, transportu kontaminace a zásaku železných nanočástic. Toto je motivováno snahou předvídat efektivitu sanačního zásahu. Na počátku práce jsou uvedeny některé ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account