Analýza stravovacích směrů dětí školního věku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Šeflová Iva, PhDr. Ph.D. : 63001
dc.contributor.author Ďoubalová, Eva
dc.contributor.other Černík Miroslav, prof. Dr. Ing. CSc. Skolitel : 56639
dc.contributor.other Stuchlík Martin, Ing. Konzultant : 60189
dc.contributor.other Novák Pavel, Ing. Konzultant2 : 65843
dc.date.accessioned 2019-02-03T08:42:15Z
dc.date.available 2019-02-03T08:42:15Z
dc.date.submitted 2016-12-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150874
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stravovacích směrů dětí školního věku. V první části je charakterizována strava jako celek z hlediska složek potravy a jednotlivých poměrů živin. Další část je věnována výživě dětí školního věku a jejich potřebám. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány jednotlivé výživové zvyklosti, směry a výživová doporučení. V následující části jsou jednotlivé výživové směry aplikovány na děti školního věku a jsou zde popsány jejich možná rizika. V poslední části je stanoven vliv výživy na zdraví dětí. Tato práce rovněž zahrnuje vysvětlení některých důležitých pojmů týkajících se výživy dětí a problémy spojenými s nesprávně volenou stravou. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is focused on the analysis of the dietary habits of the school-aged children. The first part of the thesis is focused on the characteristic of the nourishment in the case of the parts of nutrition and the particular proportions of nutrients. The following part is related to the nutrition of the school-aged children and their nutritional requirements. In the particular chapters there are the dietary habits, approaches and dietary recommendations described. In the following part there are the particular dietary habits applied on the school-aged children and the potential health risks are described. The last part concerns the influence of the nutrition on the children's health. This thesis also concerns the explanation of the basic knowledge that is related to the children nutrition and the complications connected with the poorly chosen nutrition. en
dc.format 51 s.
dc.format.extent Ilustrace -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon FOŘT, Petr. Tak co mám jíst?. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-1459-2. FRAŇKOVÁ, Slávka, Jana PAŘÍZKOVÁ a Eva MALICHOVÁ. Dítě s nadváhou a jeho problémy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0797-9. KEJVALOVÁ, Lenka. Výživa dětí od A do Z. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2012. Zdraví (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-256-9. PRICE, Weston Andrew. Nutrition and physical degeneration: a comparison of primitive and modern diets and their effects. [4th printing]. Redlands: Weston Andrew Price, 1945.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Výživa cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject děti cs
dc.subject školní věk cs
dc.subject alternativní výživa cs
dc.subject porucha pozornosti cs
dc.subject zažívací a psychologický syndrom cs
dc.subject podvýživa cs
dc.subject obezita cs
dc.subject vegetariánství cs
dc.subject veganství cs
dc.subject makrobiotika cs
dc.subject raw strava cs
dc.subject paleolitická strava cs
dc.subject Nutrition en
dc.subject health en
dc.subject children en
dc.subject school-age en
dc.subject alternative diets en
dc.subject Attention Deficit Hyperactivity Disorder en
dc.subject Gut and Psychology Syndrome en
dc.subject undernourishment en
dc.subject obesity en
dc.subject vegetarianism en
dc.subject veganism en
dc.subject macrobiotics en
dc.subject raw diet en
dc.subject paleolitic diet en
dc.title Analýza stravovacích směrů dětí školního věku cs
dc.title An Analysis of the Dietary Habits of School-Aged Children en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-6-13
dc.date.committed 2017-4-28
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KTV
local.identifier.stag 35799
local.degree.programme Tělesná výchova a sport
local.degree.discipline TV-AJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7401
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo STARA PRACE
local.identifier.author P14000253


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account