prohlížení dle autora "Zvěřina, Jiří"

repozitář DSpace

prohlížení dle autora "Zvěřina, Jiří"

seřadit dle:řazení:výsledky:

  • Zvěřina, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
    Zadáním této práce je zkonstruovat zařízení, které bude zvlhčovat vzduch v měřící komoře, která slouží k laboratorním měřením v rámci výuky, při které se měří relativní vlhkost vzduchu a stanovuje rosný bod. Zařízení ...
  • Zvěřina, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
    Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat laboratorní zařízení pro testování čidel vlhkosti vzduchu s důrazem na názornost v případě vyuţití při výuce. Zařízení je navrţeno tak, aby bylo dosaţeno stejného prostředí ...