prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Krupincová, Gabriela (Natl Inst Science Communication-NiscairTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2013)
  The influence of yarn construction parameters (yarn count and yarn twist) and quality of cotton fibres in terms of HVI parameters on yarn hairiness has been studied. The Uster Tester 4 and Zweigle G 567 are used for yarn ...
 • Diduk, Tetiana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Objektem pozorování diplomové práce je proces hodnocení kvality produkce firmy Braga s užitím metod optimalizace. Celá diplomová práce je vypracování doporučení užití metod optimalizace. Je zde zahrnut popis celé evoluce ...
 • Kabátek, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato bakalářská práce postihuje problematiku sítí od jejich počátku. Sleduje jejich vývoj, strukturu a topologii. Jsou zde zmíněny mezinárodní organizace, které stály nejen při vzniku standardů pro bezdrátové komunikace a ...
 • Navrátil, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí WiFi. Jsou zmíněny bezpečnostní mechanismy, které bezdrátové sítě WiFi používají. Jsou rozebrány útoky na protokoly WEP a WPA. Součástí práce jsou praktické ukázky ...
 • Servinská, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Nosek, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
 • Buriánková, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá vývojem projektu SK253 (rolety panoramatické střechy vozu) od úplného začátku až po současný stav. Během celého období bylo třeba vyřešit několik klíčových otázek v souvislosti s dodržením minimální a ...
 • Dub, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato diplomová práce je zaměřena na aplikování plánu zlepšování kvality (QIP) u vybraného rizikového dodavatele společnosti TRW Carr s.r.o. Stará Boleslav. První část práce představuje závod TRW Stará Boleslav a jeho ...
 • Švihovský, Jaromír (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  The doctoral dissertation focuses on the implementation of quality in company processes and the influences of the systems, methods, and tools utilized on the value of the company. The dissertation includes ten chapters ...
 • Urbanová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zaměřuje na vlastní názor a jeho obhajobu u žáků 2. stupně ZŠ. Podstatnou roli hraje kritické myšlení s ohledem na jeho důležitost v dnešní informační společnosti a vytváření vhodného prostředí pro jeho ...
 • Havlištová, Simona (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The graduation thesis is concerned with mobile telephone usage at school and in dailypupils life. This thesis is also dealing with various other themes : principles of phoning in asafe manner for children and adults; ...
 • Žaludová Šormová, Jindřiška (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This final thesis is focusing on the drug problem of elementary school pupils in my hometown, Frýdlant. My research is based on the fact that the age of students who came in contact with drugs is getting singificantly lower ...
 • Petanová, Vlasta (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  The aim of my diploma thesis was to compare the activity of teachers devoted to talented pupils at elementary schools and specialized schools for talented pupils. Further, to compile a collection of mathematical activities ...
 • Tučková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Skleničková, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The aim of the thesis is to discover key issues of a beginning teacher working with the elementary pupils.The thesis is, in its theoretical part, focused on a teaching line of work and particular occupational problems; ...
 • Franc, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis provides basic information for powerkiting beginners, but even for the general public. The aim of the thesis is to create a stack of exercises for the acquiring skills in powerkiting beginners. I came to the ...
 • Novotná, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
 • Demjanová, Romana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá pervazivními vývojovými poruchami. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy poruch a diagnostická kritéria. Práce se též zabývá problémovým chováním jedinců s autismem a příčinami tohoto ...
 • Šťastný, Vítězslav (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výuky anglického jazyka na druhém stupni základní školy u žáků se specifickou poruchou učení. V teoretické části jsou shromážděny poznatky o specifických poruchách učení, o ...
 • Svobodová, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou vzdělávání žáků s SPU (specifické poruchy učení) a faktory s tím souvisejícími. Mimo jiné osobností učitele, postavením ...