prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Krejbich, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Kvapilová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá alternativními vzdělávacími koncepty a blíže se zaměřuje na waldorfskou pedagogiku. Cílem této práce je začlenění vybraných námětů, postupů a metod waldorfské pedagogiky do běžné výuky žáků druhého ...
 • Ndlovu, Lindelani Archie (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Most of the textile materials made for outdoor application purposes undergo photolytic and photo-oxidative reactions during exposure to solar UV radiation. These reactions which result in colour loss (or fading) are also ...
 • Msomi, Joyful Zamasomi (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  High-visibility clothing, is a type of personal protective equipment (PPE), is any clothing worn that has highly reflective properties or a color that is easily discernible from any background. Yellow waistcoats worn by ...
 • Cigánová, Barbora; Šašková, Jana; Wiener, Jakub (Fiber SocietyTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2010)
 • Dajčman, Silvo; Kavkler, Alenka (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In this article we investigate comovement of the three Central and Eastern European (CEE) stock markets (Slovenia, the Czech Republic and Hungary) with certain developed European stock markets (Austria, France, Germany and ...
 • Cvejnová, Daniela (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic na čtvecové oblasti, konkrétně na intervalu [0,1]^2, a to pomocí waveletových bází. V první části jsou nadefinovány základní pojmy, jako jsou ...
 • Wavelety 
  Cvejnová, Daniela (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcemi waveletových bází a jejich využitím k numerickému řešení diferenciálních rovnic. V teoretické části jsou uvedeny definice základních pojmů jako je waveletová funkce, Rieszova báze ...
 • Gurinová, Kateřina; Hovorková Valentová, Vladimíra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Cílem příspěvku je poskytnout přehled možností, jak provádět náhodné výběry z populace České republiky, a jejich následné porovnání. Porovnání předložených metod bylo provedeno pomocí vybraných statistik, které umožňují ...
 • Štibrányiová, Lenka; Kobík Valihorová, Andrea; Šírová, Iva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  S ohledem na globalizační a integrační trendy v rámci EU dochází k výrazným změnám ve vývoji finančních trhů. Silný a spolehlivě fungující finanční trh je předpokladem pro zdravý vývoj ekonomiky každé země. Měl by tedy být ...
 • Korotka, Tetiana; Loiseau, Jean Jacques; Zagalak, Petr (KybernetikaTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2012)
  The problem of pole assignment by state feedback in the class of non-square linear systems is considered in the paper. It is shown that the problem is solvable under the assumption of weak regularizability, a newly introduced ...
 • Techniková, Lenka; Tunák, Maroš (Inst Chemical FibresTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2013)
  This paper deals with the efficiency evaluation of selected methods for automatic assessing of weaving density based on image analysis for different kinds of fabrics. A set of woven fabrics samples in plain, satin and twill ...
 • Vích, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá řešením streamování živých panoramat zaobírající úhel pohledu 360° použitím většího množství webkamer a jejich zobrazením pomocí aplikační rozhraní WEBGL ve webovém prohlížeči. Výsledkem této práce je ...
 • Stodola, Milan (2014-05-05)
 • Hykš, Ondřej (2014-08-29)
 • Mutafov, Christo Vladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Práce se zčásti zabývá podáním informací o možných současných komunikačních prostředcích v síti Internet a jejich využitím pro firemní aplikace. Část je věnována hodnocení programových prostředků pro tyto aplikace. Konkrétně ...
 • Hendrych, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Hlavním cílem práce bylo vytvořit informační systém přístupný mobilním telefonům. Práce se zabývá mobilními zařízeními jako platformou pro přístup k informačnímu systém a hodnotí možné cesty vzniku a implementace takového ...
 • Sova, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bachelor thesis solves use of Matlab development environment and web servers in the implementation of educational program to approximate the transient characteristics by Professor Strejc. The program uses the Matlab ...
 • Bohata, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The thesis describes the design and implementation of application capable of centralized management of user accounts. The first part of the thesis describes characteristics of databases that are commonly used as a repository ...
 • Špaček, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2011)