prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Diviš, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This bachelor thesis describes the current situation of the gas engine laboratory at Department of Transport Machines at Technical University of Liberec. It compares the level of endowment of the laboratory with chosen ...
 • Mrázková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je laboratorní diagnostika aerobních schopností a s ní spojené porovnání přímých a nepřímých metod stanovení maximální spotřeby kyslíku. V teoretické části práce nalezneme přehled testových protokolů ...
 • Kotláriková, Jaroslava (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá především světlo-propustnými vlastnostmi dekoračních záclonovin. Cílem je navrhnout vhodný metodický postup měření, který umožní realizovat laboratorní hodnocení intenzity světla ...
 • Kovač, Vladimír (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato práce pojednává o problematice stanovení spalného tepla, na dvou různých typech kalorimetru. Byla provedená rešerše literatury a následné uvedení přístrojů do provozu. Dále byla provedena měření na jednotlivých ...
 • Duong Van, Hoan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  This bachelor thesis described metering liquid fuel combustion engine. Experimental work has been carried out in laboratory conditions, engines in FS TU in Liberec with devices Sartorius IC64 and AVL 733S.
 • Tyralík, Jindřich (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This work are occupy by instalation and verification fuel flow meter PLU 401/108 in conditions motors laboratory vehicles and motors department on FS TU in Liberec.
 • Simet, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována měřícím přístrojům ...
 • Kotyk, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato bakalářská práce je zaměřená především na viskozitu a její laboratorní měření. Vysvětluje metody, kterými se viskozita měří a popisuje vybrané viskozimetry. Jejich principy a návody k použití. Nechybí měření na obou ...
 • Štěpánek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The diploma thesis deals with proposal and realization of a laboratory model of control of a DC generator. A synchronous motor drives a shunt-wound dynamo, which has constant actuating. The aim of the control is to keep ...
 • Stejskal, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with general issues of management of solar trackers by using PLC control. Attention is mainly paid to the creation of solar power station and its management. The objective of this work was to create a ...
 • Pecková, Renata (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  The theme of my thesis is "Laboratory parameters and estimation of cardiovascular risk patient." The first chapter of this part focuses on various laboratory parameters and the possible risk index calculations. The second ...
 • Pecková, Renata (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  První kapitola teoretické části je zaměřena na jednotlivé laboratorní parametry a na možné výpočty rizikových indexů. Druhá kapitola se zabývá kardiovaskulárním onemocněním, jejími riziky a vzájemnými souvislostmi. Součástí ...
 • Lauer, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce pojednává o návrhu, realizaci a programování vzdáleně řízené úlohy s využitím stavebnice LEGO Mindstorms NXT. Pro vývoj řídícího algoritmu a návrh webového rozhraní slouží grafické vývojové prostředí ...
 • Houserek, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem této bakalářské práce je návrh laboratorního přípravku pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů. K měření základních elektrických parametrů je v této práci použitý synchronní motor s permanentními ...
 • Houserek, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Cílem této bakalářské práce je návrh laboratorního přípravku pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů. K měření základních elektrických parametrů je v této práci použitý synchronní motor s permanentními ...
 • Žižka, Ladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Diploma thesis is intented on laboratory robotized workplace creation. There is analyzed baseline documentation and documentation of equipment which is available for workplace creating and there are summarized the basic ...
 • Kratochvíl, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je najít a aplikovat vhodné metody laboratorního testování na běhacím koberci do sportovního tréninku. V práci shromáždíme velké množství laboratorních testů, které rozdělíme tak, abychom je mohli ...
 • Jonášek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This thesis proposes the design and creation of a desktop application for continuous control of the heating process for hot service water. The application is supposed to serve as a teaching aid for the laboratory measurement ...
 • Chotěbor, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Práce se věnuje tématu výroby uhlíkových nanotrubic metodou CVD (Chemical Vapor Deposition). Cílem práce je navrhnout a realizovat co nejjednodušeji v dostupných laboratorních podmínkách zařízení pro výrobu uhlíkových ...
 • Nosek, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2009)