prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Beranová, Zdeňka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V příspěvku je popsán účel a význam ochrany duševního vlastnictví. Jsou zmíněny jeho dvě složky: právo průmyslové a právo autorské. První je zaměřeno na patenty, užitné a průmyslové vzory a zlepšovací návrhy, druhé pak na ...
 • Engelhartová, Helena (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu dámských kalhot, práce přináší souhrnný přehled o komplexním vývoji dámských kalhot v průřezu dějin od jejich nejstarších podob až po současnost. Práce se opírá o informace ze zdrojů ...
 • Lindauer, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Work deals with emission drums brake, the rules for its use, the conditions in which its use must be met, etc. It also describes the facilities of the department of Vehicles and Motor at the Technical University in Liberec, ...
 • Špáta, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bachelor work deals with calibration of a diagnostic probe for coating thickness measurement on conductive substrates by eddy currents method. The work evaluates dependence of measured coating thickness on an outgoing ...
 • Haken, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-27)
  Smyslem této bakalářské práce je pokračování v předešlých modelech jevů probíhajících v hlubinném úložišti. Převedším se jedná o kalibraci parametrů transportu tepla a vlhkosti v daném modelu, který je řešen v numerickém ...
 • Zrůnová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalibraci přístroje M021S pro měření prodyšnosti plošných textilií. Cílem práce je uvedení přístroje M021S do provozu a umožnit tak na něm běžně měřit prodyšnost textilií. Teoretická ...
 • Bílek, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřováním přesnosti a kalibrací měřičů průtoku kapalin. Cílem této bakalářské práce je software a úprava hardware elektroniky měřicí ústředny pro kalibrační linku a dále pak software do ...
 • Černá, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-27)
  The basis of bachelor work is the variability, function and graphic purity in interior textile. It Comprise a draft of interior textiles which are one to another connested through the colours and theme. All composicion ...
 • Zizienová, Marta (Albertina icome PrahaAiP, 2012)
  Liberecký regionální katalog KALIKO je v provozu od 1. března 2012. Spolupracují na něm čtyři veřejné knihovny – Krajská vědecká knihovna v Liberci, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci, Lékařská knihovna ...
 • Fojtová, Romana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce pojednává o počátcích ?intellectual history' v americké historiografii. Cílem práce je podat přehled ?intellectual history' jako nového přístupu k výkladu dějin, zasadit jej do kontextu doby a místa jeho ...
 • Marková, Pavlína (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce řeší zpracovávání časů jednotlivých pracovních úkonů v sériové výrobě pomocí aplikace a jeho následné použití při výpočtu personálu v jednotlivých oblastech výroby. Cílem této práce je optimalizace personálu z ...
 • Kršová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The aim of this bachelor thesis is to analyse a mutual relationship between calculations and budgets of a textile company. In the theoretical part of the thesis a basic function, division and specification of particular ...
 • Kestlerová, Nikola (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku cestovního ruchu a to především z hlediska tvorby cen zájezdů. Autorka představuje různé kalkulační systémy a varianty metod sestavování cen. Zvláštní pozornost věnuje ...
 • Veselý, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The diploma work is focused on calculation of costs and price formation. This topic has been chosen because orientation to those problems and with it connected expert knowledge are nowadays very important. Theoretical ...
 • Barvínková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  První část této diplomové práce je zaměřena na teorii z oblasti kalkulací. Je v ní vysvětlen pojem vnitropodnikové účetnictví, klasifikovány náklady a popsáno jejich členění.
 • Hronová, Daniela (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku kalkulací nákladů a cenové tvorby podniku. První část práce tvoří teoretický základ této problematiky, ve kterém jsou zahrnuta témata týkající se charakteristiky a vývoje subsystémů ...
 • Chabera, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kalkulace nákladů a cenové tvorby podniku. V teoretické části práce jsou charakterizovány druhy nákladů a kalkulačních vzorců. Následuje kapitola věnovaná cenové tvorbě a faktorům ...
 • Stýblová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The object of this diploma thesis is the cost calculation. The aim is to make a look at whole problems of the cost calculation from another site and to make a project on basic steps during the processional cost operating. ...
 • Zadáková, Pavla (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Předmětem diplomové práce je srovnání přirážkové kalkulační metody a kalkulační metody založené na aktivitách (ABC) s ohledem na vliv na ekonomiku podniku. Porovnávány jsou náklady, výnosy a hospodářský výsledek vztahující ...
 • Halbich, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)