prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Zizienová, Marta (2015-11-25)
 • Pešat, Pavel; Pešatová, Ilona (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Funkční ICT znalosti a dovednosti jsou nezbytnou součástí kompetencí vysokoškolských studentů a kvalifikace moderního sociálního pracovníka. Úroveň ICT gramotnosti byla zjišťována pomocí on-line testu informační gramotnosti ...
 • Vlček, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This diploma thesis deals with compiling of school ICT plan and recommendation of optimal number of computers and other ICT devices for primary schools. It is based on published documents dealing with the system of education ...
 • Jakobsone, Andra; Motejlek, Jiří; Rozmajzl, Petr; Puhalová, Eva; Hovorková, Iva (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2013-08)
  Information and communication technology plays an important role in the knowledge and crisis management processes, helping entrepreneurs how to learn and solve lots of different problems more effectively. Improving of the ...
 • Lacina, Adam (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Každé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silnější. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem ...
 • Lulayová, Iva (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
 • Vacek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Výstavba soudobých výrobních hal a skladů podléhá často především ekonomickým zájmům. Ať už jde o umístění na levném pozemku u dopravního uzlu za městem, prefabrikovanou konstrukci z typových řešení, veliká parkoviště či ...
 • Průcha, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá reflexí ideálů sametové revoluce a reflexí společenské polistopadové reality. K tomu využívá dílo písničkáře a básníka Karla Kryla. Autor se dále zabývá Krylovým politickým myšlením, jeho ...
 • Mlezivová, Helena (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Stibůrková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zaměřuje na filosofické aspekty v díle J. R. R. Tolkiena, především na otázku smrti a proměny existence. Soustředí se na filosofický proud existencionalismu, především na jeho nejvýznamnější autory Martina ...
 • Šťastná, Zdeňka (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Předmětem této bakalářské práce je definování pojmu idea středověké univerzity. Práce se zaměřuje na konkrétní tři univerzity založené ve středověku a jejich historii a předchůdce. Podrobně se věnuje také pojmu univerzalismus ...
 • Slabá, Marie; Štarchoň, Peter; Jáč, Ivan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This paper shows the possibility of using the Stakeholder Circle Methodology for the identification and prioritization of key stakeholder groups for the purpose of marketing communication in colleges. At the beginning, we ...
 • Ungerman, Otakar; Myslivcová, Světlana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Tento příspěvek interpretuje výsledky primárního výzkumu, který byl proveden členy katedry marketingu, ekonomické fakulty, Technické univerzity Liberec. Výzkum se týkal nové formy komunikace prostřednictvím sociálních ...
 • Červa, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a vytvořením modelu pohonu Maxon řady Epos. Na základě naměřených dat na reálném stejnosměrném komutátorovém motoru Maxon byl vytvářen model samotného motoru a jeho regulační ...
 • Machková, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato diplomová práce se zabývá odstraňování skvrn z textilních materiálů (bavlna, vlna, polyamid, polyester). Součástí práce je vyhodnocení výsledků a navržení nejvhodnějších pracovních postupů pro jejich odstraňování. ...
 • Boš, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá identifikací a řízením fyzikálního modelu trubkového výměníku umístěného v laboratoři automatického řízení na FM TUL. V práci je sestaven zjednodušený matematický popis systému, který je dále simulován ...
 • Slezák, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Specifika nízkolegovaných litin s kuličkovým grafitem dle ČSN EN 16124 (420962) typu GJS SiMo pro použití za vyšších teplot na výfukové potrubí spalovacích pístových motorů. Teplotní degradace a strukturní zhroucení litiny ...
 • Kotíková, Sylvie (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Přímé zahraniční investice jsou považovány za ekonomický fenomén s nejednoznačnou interpretací odborné veřejnosti, neboť tento druh zahraničního kapitálu způsobuje celou řadu efektů a vlivů na hostitelské podnikatelské ...
 • Kuncová, Radka (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The theme of the diploma paper is Identification and recognition significance of product for customers on consumer market. This thesis is about purchase of cleaners and about significance, that the customers prefer. Diploma ...