prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Marek, Šimon (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh galerijního komplexu s expozicí a přidruženými provozními budovami na periferním místě (Boží Dar, Krušné Hory) zkoumá principy vystavování ilustrace, práci s dětským návštěníkem a dotváření vysokohorského krajinného ...
 • Šenekel, Libor (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá návrhem solitérní budovy pro sbírku Richarda Adama v duchu významného kulturního centra a místa setkávání, využívající svojí polohu v rámci brněnské okružní třídy. Lokalita mezi ulicemi Benešova, Koliště a ...
 • Šumbera, Roman (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Ve své bakalářské práci se věnuji návrhu budovy galerie Richarda Adama. Mým cílem je vytvořit dominantní budovu v rámci vymezeného prostoru. Budovu, která bude poskytovat důstojný prostor s dostatečnou dimenzí pro možnost ...
 • Barták, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Návrh solitérní budovy pro Sbírku Richarda Adama - největší kolekci současného českého a evropského umění v České republice. Galerie by měla být otevřeným kulturním centrem evropské úrovně využívající polohu v rámci pásu ...
 • Nekola, Samuel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Návrh solitérní budovy pro Sbírku Richarda Adama - největší kolekci současného českého a evropského umění v České republice.
 • Šlocarová, Anna (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Hampacherová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Špryňarová, Nikola (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce s názvem ''Gamblerství patologické hráčství a jeho dopady na rodinu'' pojednává o problematice gamblerství jako sociálně patologickém jevu a následně se zabývá analýzou jeho dopadu na rodinu. Teoretická ...
 • Zavoral, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Koncem 19. a počátkem 20. století byl v městské části Reick vybudován komplex plynárny se třemi plynojemy. Dnes zde stojí pouze dva, z třetího zbyla jen čtyřmetrová zeď. Účelem je vizuální i funkční scelení plynojemů. Nové ...
 • S., N. (1989)
 • Mitlenerová, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Projekt zpracovává konverzi Poplužního dvora v Mladé Boleslavi na talentový start-up a kulturní centrum. Cílem je vytvořit kreativní prostředí plné inspirace vhodné pro všechny typy akcí, činností a umění.
 • Slezáková, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The aim of this work is introduction about Gender budgeting, its historical connectivity and development of gender equality in Czech republic and abroad. Theoretical part defines institutional and legal framework and ...
 • Musa, Hussam; Debnárová, Lenka; Musová, Zdenka; Krištofík, Peter (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-03-15)
  Gender representation on company boards is controversial and currently a highly debated issue in corporate governance. It is also considered to be an important tool of corporate responsibility in economic areas. Of all the ...
 • Košková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Subject of the thesis, "Gender mainstreaming in the Czech Republic and selected country of the EU" is an analysis of the promotion of equal opportunities for men and women in the labor market of the Czech Republic and ...
 • Moricová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The diploma thesis is based on a dialogue between two theoretical fields. The first field is a theory connected with gender studies, their focus on sex stereotypes and presentation of this theme in mass media - mainly in ...
 • Hariková, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Práce se zabývá tématem genderové identity v postmoderní společnosti. Cílem předložené bakalářské práce je popsat problematiku genderu a zjistit, jak aktivně děti pracují se svým genderem během každodenních aktivit v mateřské ...
 • Al-Eraidiová, Karolíne (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce Genderová problematika v mezinárodním obchodě a její konkrétní projevy v podnikovém prostředí předkládá historická fakta a současné vnímání postavení muže a ženy ve společnosti a speciálně je zaměřena na ...
 • Čížková, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá genderovými rolemi v zaměstnání v České republice. Jednotlivé kapitoly popisují postavení žen na pracovním trhu. Na postavení žen na
 pracovním trhu má vliv vzdělání a následný výběr zaměstnání. ...
 • Šmídová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Diplomová práce sleduje problematiku genderových stereotypů a jejich vliv na postavení žen v pracovní sféře, zvláště pak na manažerských pozicích. Záměrem je zanalyzovat oblast genderové nerovnosti a poukázat na diskriminační ...
 • Poláková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Práce se zabývá postavením ženy v české společnosti se zaměřením na vývoj vzdělávání žen, přičmž v závěru se práce zabývá kritickou analýzou konkrétních učebnic občanské výchovy, v nichž se soustředí na zmapování oblastí ...