prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Vencláková, Jitka (2016-02-29)
 • Jirsák, Oldřich; Lukáš, David; Charvát, Richard (Textile Inst Intl Headquarters, 1993)
  A two-dimensional model of the mechanical properties of textiles is constructed, and the relations between model parameters and model behaviour are studied. The influence of the number of bonding sites in the model on ...
 • Veselý, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce se zabývá tématem 2. sv. války v knihách pro děti a mládež českých autorů a zaměřuje se především na dosud nepříliš zpracované polistopadové období. Hledá příčiny změn v přístupu k tématu a ukazuje vztah dnešní ...
 • Hájek, Ladislav; Režný, Lukáš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Since the establishment of two independent republics in 1993 Slovakia has developed compared to the Czech Republic significantly faster pace. During the last 20 years the gross domestic product (GDP) was increased only by ...
 • 2015 
  Zizienová, Marta (Technická univerzita v LiberciTUL, 2017-08-09)
  Fotografie z UKN z roku 2015
 • Kovaříková, Lenka (2017-05-29)
 • Fišer, Jiří (2017-06-06)
 • Haščáková, Naděžda (2016-09-09)
 • Kašpárek, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trojrozměrné grafiky v programovacím jazyce Java. Konkrétně jsou použity knihovny Java 3D. Navržené metody animace a transformace scény jsou poté aplikovány na zobrazení ...
 • Martínek, Luboš (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  1. Seznámit se s problematikou zobrazování prostorových dat 2. Současně by se měl věnovat nastudování specifikace J2ME 3. Využít JSR-184 pro zobrazení prostorové scény 4. Na základě předchozích bodů naprogramovat ...
 • Nejedlá, Marie (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2014)
  Der Artikel beschäftigt sich mit den Prinzipien der Proportionalität und der Bewertung der Proportionalität des menschlichen Körpers auf Grundlage eines 3D-Bildes, das durch Scannen der Oberfläche des menschlichen Körpers ...
 • Jindrák, Marek (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní prohlídky areálu Technické univerzity v Liberci. Hlavním kritériem této práce je nutnost využití herního enginu ''Unity''. Pro splnění cílů závěrečné práce bylo potřeba ...
 • Jindrák, Marek (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní prohlídky areálu Technické univerzity v Liberci. Hlavním kritériem této práce je nutnost využití herního enginu ''Unity''. Pro splnění cílů závěrečné práce bylo potřeba ...
 • Schovánek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu v Geografickém informačním systému (dále jen GIS), konkrétně v GRASS GIS. Zabývá se nejen problematikou vytváření modelu, ale i manuálem k tomuto softwaru. Hlavním ...
 • Honc, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výstavby 3D geometrického modelu zájmové oblasti. Tato práce je koncipována na dvě části. Teoretickou část, kde je teoreticky popsána práce s programy GRASS GIS a GMSH. Jejich výhody ...
 • Novák, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Herman, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Obsahem této diplomové práce je analýza a porovnání dvou simulačních softwarových nástrojů od firmy Siemens PLM a s tím spojených přístupů k navrhování a simulacím svařovacích linek. Nejprve je provedena analýza současného ...
 • Řehák, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá vyobrazením 3D modelu desek plošných spojů na internetu pomocí nového standardu HTML5 s využitím knihoven WebGL. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, je seznámení se standardy a ...