Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Schánělová, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je analýza rozdílů, které vznikají mezi použitímmezinárodních standardů účetního výkaznictví a české účetní legislativy. Mezinárodnístandardy účetního výkaznictví používají společnosti, které ...
 • Matulová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá sestavením výkazu zisku a ztráty v konkrétním vybraném podnikatelském subjektu s důrazem na změny ve výkazu zisku a ztráty mezi lety 2015 a 2016 způsobené novelou zákona o účetnictví. Nejprve je ...
 • Winzbergerová, Yvetta
  Tato bakalářská práce se zabývá znalostmi studentů Všeobecné sestry o poruchách srdečního rytmu. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy arytmií a jejich léčba, ...
 • Holubář, Filip
  Bakalářská práce pojednává o aktuální problematice telefonické ordinace léků z pohledu zdravotnických záchranářů. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. Část teoretická popisuje legislativní náležitosti ...
 • Filip, Jan
  Bakalářská práce se zabývá monitorováním znalostí a dovedností všeobecných sester v problematice ošetřovatelské péče o střednědobý periferní katetr (PICC). Práce je rozdělená na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické ...
 • Nedomanský, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poranění o ostrý předmět v přednemocniční neodkladné péči a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou poranění o ostrý předmět, legislativou spojenou ...
 • Hanyšová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá informovaností studentů středních škol o poskytování laické první pomoci. Teoretická část popisuje systém vzdělávání na středních školách v oblasti poskytování první pomoci, první pomoc v obecné ...
 • Šulcová, Jaroslava
  Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda sestry pro perioperační péči umí identifikovat rizikové faktory nežádoucích událostí. Zjistit, zda sestry pro perioperační péči dodržují opatření v prevenci nežádoucích událostí. ...
 • Koníček, Jan
  Zadáním je rozšíření stávajícího kampusu Univerzity v Sankt Gallen (HSG). Univerzita potřebuje více prostoru pro své studenty a kantory tak, aby mohla provádět své klíčové úkoly - výuku, výzkum a další vzdělávání. Univerzitní ...
 • Šálek, Martin
  ANOTACEPředmětem diplomové práce je architektonické zpracování rekonstrukce části stávajícího městského bloku v Ostravě s historickým pojmenováním Ostravica - textilia. Jedná se objekt tvořený dvěma domy postavených v roce ...
 • Brázdilová, Elizabeth
  Mšenská přehrada a její okolí je jedním z nejcennějších veřejných prostranství Jablonce. Břehy vodníplochy a jejich bezprostřední okolí nabízí atraktivní území pro každodenní rekreaci v těsné blízkostiměstské zástavby. ...
 • Čermák, David
  Téma práce MÁ POSLEDNÍ VEČEŘE je zkoumání, reakce společnosti skrze instalaci - performance na veřejném místě. Cílem je seznámení s neznámými lidmi, tak i známými, hodování připravených pokrmů, zaznamenání reakcí zúčastněných ...
 • Jílková, Tereza
  Záměrem je vytvoření nového multižánrového kulturního centra v Ostravě, který se stane prostorem pro kreativní mladé jedince hudebního, malířského či divadelního zaměření. Ostravica jako vstupní brána bude lákat nové ...
 • Vu Thu, Ha
  V ledové krajině sopek severního Islandu stojí nenápadná dřevostavba lázní s ubytováním. Termální jezírka pokrývá oblak páry, pokoje hostů zdobí barvy polární záře a v krbu pomalu plápolá oheň. Čas na rozjímání a pochopení ...
 • Černá, Tereza
  Projekt Guest house na Islandu je vypracován v rámci bakalářské práce. Předmětem projektu je osm obytných jednotek pro krátkodobý pobyt, společná kuchyně a sociální zařízení pro termální koupaliště. Budova bude stát ve ...
 • Nevyhoštěná, Jana
  Práce se zabývá objektem Slunečních lázní a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou. Přehrada je jedním z nejoblíbenějších rekreačních míst ve městě a nabízí široké možnosti vyžití, od různých druhů sportů, po procházky a ...
 • Kantorík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu nábytku pomocí metody formování a ohýbání dřeva založené na napařování. I když je tato metoda známá po řadu let, v dnešní době se využívá jen zřídka. Jedním z důvodů je fakt, že mezi ...
 • Holada, Martin
  Zadání bakalářské práce reaguje na absenci reprezentativních prostorů a funkčního zázemí na golfovém hřišti Dundonald Links, které se nachází na západním pobřeží skotské správní oblasti Severní Ayshire. Hlavním cílem je ...
 • Rosendorf, Jáchym; Horáková, Jana; Klíčová, Markéta; Pálek, Richard; Červenková, Lenka; Kural, Tomáš; Hošek, Petr; Kříž, Tomáš; Tégl, Václav; Moulisová, Vladimíra; Tonar, Zbyněk; Treska, Vladislav; Lukáš, David; Liska, Václav (Nature Research, 2020)
  Anastomotic leakage is a severe complication in gastrointestinal surgery. It is often a reason for reoperation together with intestinal passage blockage due to formation of peritoneal adhesions. Different materials as local ...
 • Žižka, Miroslav; Valentová Hovorková, Vladimíra; Pelloneová, Natalie; Štichhauerová, Eva (Sciendo, 2019-12)
  The research presented in the paper aims to find out whether the public support (subsidies) received by cluster organizations for their development and activities is efficient. That means whether the state receives a return ...