Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Kovaříková, Lenka (2018-09-20)
 • Sturm, Martin : S14000627
  STURM, M. Design Optimization of Linear Vibratory Conveyors. Liberec: Department of Machine Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, 2018. 114 pages dissertation, leading: ...
 • Černý, Pavel : S11000803
  Cílem disertační práce byla příprava kompozitních materiálů na bázi ter-moplastů vyztužených přírodními vlákny. V rámci této práce byl nejprve připraven hydrofobní celulózový substrát ve výboji Gliding Arc. Dále byl vyvinut ...
 • Dittrich, Aleš : S10000740
  Disertační práce se zabývá problematikou iniciace zážehu směsi zapalovací svíčkou u zážehových spalovacích motorů. Pozornost je věnována popisu problematiky počátečních podmínek ve válci zážehového motoru v okamžiku před ...
 • Vavroušek, Miroslav : S10000557
  Práce stručně charakterizuje návrh řízení rotačního pneumatického pohonu se zaměřením na možnosti řízení nelineárních soustav s využitím neuronových sítí a genetických algoritmů. V úvodní části je provedena rešerše současného ...
 • Kašpárek, Michal : S15000598
  Tento text se věnuje problematice semi-aktivního tlumení zvuku s využitím metody aktivního řízení tuhosti (AEC, Active Elasticity Control). Jsou zde představeny metody využívající AEC pro řízení tuhosti piezoelektrického ...
 • Vácha, Jan : S10000873
  Tato dizertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností polymerního nanokompozitu s uhlíkovými nanotrubicemi. Jako hlavní matrice jsou použity různé polymerní termoplastické matrice, do kterých jsou v daném hmotnostním ...
 • Komárek, Jiří : S09000920
  Tato disertační práce se zabývá mechanismem jehelních tyčí šicího stroje, jenž imituje ruční steh díky systému s plovoucí jehlou. Uvedený systém dokáže zajistit konzistentní kvalitu šití na většině běžných typů tkanin. ...
 • Heligar Svobodová, Lucie : S12000705
  Bez znalostních pracovníků není možno rozvíjet a inovovat procesy, bez inovativních spolehlivých procesů není možno uspokojovat zákazníky a bez spokojených zákazníků není možno dosahovat obratu a zisku.Nároky na znalosti ...
 • Pažout, Miroslav : S13000767
  Tato práce se v teoretickém úvodu zabývá stručným přehledem historie pasivní bezpečnosti včetně ochrany chodců a statistickými důvody pro zkoušky pasivní bezpečnosti. Dále jsou popsány předpisy, které se ochranou chodců ...
 • Horáková, Kateřina : S13000832
  Tato práce se zabývá účinky rotačního magnetického pole na elektricky vodivou taveninu v nádobě ve tvaru válce a krychle. Je zde odvozen analytický vztah pro sílu, která uvádí taveninu do pohybu, tzv. Lorentzovu sílu a ...
 • Fišer, Jiří; Ovčačík, Václav; Masaříková, Lenka; Schusterová, Pavlína; Zizienová, Marta (UKN, 2018-09-11)
 • Janáček, Julius; Šťastný, Dan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This study uses data from our life-satisfaction survey of 1,414 students in 11 high schools in Northern parts of Czech Republic in the spring 2017 to discover certain parts of high school students’’ utility function. This ...
 • Knapková, Miroslava; Kaščáková, Alena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Households represent one of the basic units in economy. In the last years, the increasing number of single-member households has become a significant issue in Slovakia. In 2011, ratio of single-member households was more ...
 • Gholipour, Yaghob; Hasheminasab, Hamidreza; Kharrazi, Mohammad; Streimikis, Justas (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  PRI projects have large impacts on various sustainability attributes in different phases. A comprehensive assessment of these impacts for project’s life-cycle is of great importance. The proposed methodology has created ...
 • Kraftová, Ivana; Doudová, Iveta; Miláček, Radim (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  At the beginning of the second decade of the 21st century, the Fourth Industrial Revolution based on the digitization of production processes, more precisely connecting the virtual world to the real world began. The aim ...
 • Szabo, Stanislav; Mihalčová, Bohuslava; Gallo, Peter; Ivaničková, Marianna (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Currently, companies use for the diagnostic their performance different methods, parameters and indicators when the high current measurement and evaluation of effectiveness. Choosing the right key performance measures is ...
 • Baykal, Elif; Zehir, Cemal (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The challenging and changing business life of the 21st century has resulted in a stressful and negative work atmosphere that negatively charges and demoralizes people. Accordingly, nowadays business life necessitates a ...
 • Klímová, Blanka; Poulová, Petra; Šimonová, Ivana; Pražák, Pavel; Cierniak-Emerych, Anna (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Ageing is becoming a big social issue nowadays. For example, in 2000 the percentage of older individuals aged 65+ years reached 12.4% worldwide. In 2030, this number should rise to 19% and in 2050 to 22%. Therefore, there ...